Studium MBA aktuálně

Chcete se dozvědět více novinek o tom, co se děje na půdě našeho institutu? Pročtěte si aktuality týkající se studia MBA.

PŘÍPRAVY NA NOVÝ BĚH STUDIA MBA VRCHOLÍ

PŘÍPRAVY NA NOVÝ BĚH STUDIA MBA VRCHOLÍ

Již za pár týdnů otevře náš vzdělávací a poradenský institut pomyslné brány nové studijní skupině MBA se zaměřením na HR. Aktuálně posílají přihlášku poslední studenti a studentky, kteří si chtějí rozšířit profesní vzdělání. Na naší straně je již vše připraveno!...
ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY MBA

ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY MBA

Ve středu 13. září 2023 se v noblesním prostředí pražského hotelu Art Noveau Palace konaly obhajoby diplomových prací diplomantů končícího MBA studia se specializací pro HR. Všichni přihlášení diplomanti a diplomantky své práce výborně obhájili. P...
OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ MBA JIŽ 13. ZÁŘÍ

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ MBA JIŽ 13. ZÁŘÍ

Utíká to až příliš rychle. Nejdříve nejspíše studium MBA odmítáte, pak o něm dlouho přemýšlíte, pak se rozhodnete, následně studujete, získáváte informace, nové kontakty, otevíráte další možnosti, připravujete svoji diplomovou práci a Vaše časová a finanč...
SKUTEČNÍ ODBORNÍCI VE VÝUCE MBA - SOŇA NEDOMOVÁ

SKUTEČNÍ ODBORNÍCI VE VÝUCE MBA - SOŇA NEDOMOVÁ

V rámci nové studijní skupiny MBA začínající 12. října 2023 v Praze se nám podařilo získat další tři skutečné profesionály se zajímavou specializací z HR oboru. Jedním z nich bude Soňa Nedomová, generální ředitelka THOMAS INTERNATIONAL pro Českou a Slovenskou r...
DALŠÍ ROČNÍK MBA STUDIA ZAČÍNÁ JIŽ 12. ŘÍJNA 2023

DALŠÍ ROČNÍK MBA STUDIA ZAČÍNÁ JIŽ 12. ŘÍJNA 2023

Nový ročník studia MBA začíná ve čtvrtek 12. října 2023 v Praze. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat 4. září 2024. Pro studium máme zájem výhradně o manažery s praxí v HR, kteří chápou výhody MBA s...
UZAVÍRÁME NÁBOR STUDENTŮ DO MBA

UZAVÍRÁME NÁBOR STUDENTŮ DO MBA

Kdyby se u Vás změnila situace, tak příští pátek 30. září ve 12:00 h ukončujeme nábor nových studentů MBA pro nové studijní skupiny 22A (Praha) a 22B (Ostrava) se specializací pro HR, které začínají v polovině října 2022. (Neplánujeme, že bychom specializaci pro H...
SKUTEČNÍ ODBORNÍCI VE VÝUCE MBA - SOŇA NEDOMOVÁ

SKUTEČNÍ ODBORNÍCI VE VÝUCE MBA - SOŇA NEDOMOVÁ

V rámci studijní skupiny MBA 22 A a 22 B začínající v říjnu 2022 v Praze a v Ostravě se nám podařilo získat další tři skutečné profesionály se zajímavou specializací z HR oboru. Jedním z nich bude Soňa Nedomová, generální ředitelka THOMAS INTERNATIONAL pro ...
SKUTEČNÍ ODBORNÍCI VE VÝUCE MBA - MARTIN KALETA

SKUTEČNÍ ODBORNÍCI VE VÝUCE MBA - MARTIN KALETA

V rámci studijní skupiny MBA 22 A a 22 B začínající v říjnu 2022 v Praze a v Ostravě se nám podařilo získat další tři skutečné profesionály se zajímavou specializací z HR oboru. Jedním z nich bude Martin Kaleta, senior partner HUMAN CAPITAL. Martin se s...
SKUTEČNÍ ODBORNÍCI VE VÝUCE - RADKA ŠUŠKOVÁ

SKUTEČNÍ ODBORNÍCI VE VÝUCE - RADKA ŠUŠKOVÁ

V rámci studijní skupiny MBA 22 A a 22 B začínající v říjnu 2022 v Praze a v Ostravě se nám podařilo získat další tři skutečné profesionály se zajímavou specializací z HR oboru. Prvním z nich bude Radka Šušková, jednatelka vzdělávací instituce NEW DIMENSION, j...
DALŠÍ ROČNÍKY MBA STUDIA U NÁS

DALŠÍ ROČNÍKY MBA STUDIA U NÁS

Nový běh studia MBA zahajujeme 12. října 2022 v Praze a 13. října 2022 v Ostravě. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat v září 2023. Pro studium máme zájem výhradně o manažery s praxí v HR, kteří ...
ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY MBA

ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY MBA

Ve čtvrtek 10. února 2022 probíhalo v Ostravě další kolo obhajob diplomových prací MBA studentů a studentek silného ročníku 2021. Všichni diplomanti obstáli na výbornou a jejich diplomové práce byly zkušební komisí považovány na nejlepší. Poslední le...
NOVÝ BĚH STUDIA MBA

NOVÝ BĚH STUDIA MBA

Nový běh on-line formy studia MBA zahajujeme 7. října 2021. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat v září 2022. Pro studium máme zájem výhradně o manažery s vysokoškolským vzděláním a prokazatelnou minimá...
NOVÝ BĚH ON-LINE STUDIA JIŽ V BŘEZNU 2021

NOVÝ BĚH ON-LINE STUDIA JIŽ V BŘEZNU 2021

Kapacita únorového studia MBA již byla zcela vyprodána. Proto otevíráme novou studijní skupinu MBA se zahájením výuky již 18. března 2021. Virtuální studium on-line bude trvat jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat v ú...
ON-LINE VÝUKA MBA FORMOU VIRTUÁLNÍCH MEETINGŮ

ON-LINE VÝUKA MBA FORMOU VIRTUÁLNÍCH MEETINGŮ

Nový běh on-line formy studia MBA zahajujeme 11. února 2021. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat v prosinci 2021. Pro studium máme zájem výhradně o manažery s vysokoškolským vzděláním a prokazatelnou mi...
DOKONČENÍ MBA STUDIA

DOKONČENÍ MBA STUDIA

Pro učité skupinu našich klientů realizujeme dokončení MBA studia a získání MBA titulu. Pro přijetí k dokončení studia MBA je třeba splnit požadavky na vzdělání, manažerkou praxi a prokázat účast na odborném manažerském vzdělávání. Podrobnosti rádi zašleme do e-...

MBA STUDIUM PRO SCHOPNÉ

Nový ročník MBA studia pro manažery a manažerky začíná v Ostravě ve čtvrtek 3. října 2019 a končí ve středu 9. září 2020. Prokažte svoji schopnost plánovat Váš manažerský čas a zapracujte studium do Vašeho diáře. MBA bude sloužit ke splnění Vašich pracovních...

DALŠÍ STUDIJNÍ SKUPINA MBA JIŽ V BŘEZNU

Není možné být dlouhodobě úspěšný v podnikání a vedení lidí bez špičkových a rozvíjejících se manažerských dovedností. Nový běh studia MBA zahajujeme v Ostravě 21. března 2019 v prestižním prostředí Seminárního centra Akademie. Studium bude trvat jeden rok. O...

KAPACITY Z OBORU BUDOU UČIT MBA I V ROCE 2018

Úspěšná aplikace poznatků ze studiam MBA je klíčovým úkolem pro absolvující manažery a manažerky, ale pro náš institut je závazkem zajistit špičkové tutory jednotlivých odborných předmětů. V roce 2018 se budou na realizaci MBA studia podílet: PhD...

DALŠÍ OBHAJOBY MBA V OSTRAVĚ

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 budou v Ostravě od 09:00 h probíhat obhajoby diplomových prací studentů MBA, které jsou vyvrcholením jejich studijního úsilí ve dvousemestrálním studiu MBA. Nejbližší volný termín pro studium MBA je únor 2018 opět v Ostrav...

SEZNÁMENÍ SE ZAJÍMAVÝMI HOSTY

Studenti a studentky MBA mají možnost se v průběhu výuky setkávat se zajímavými hosty, které zvou jednotliví tutoři předmětů. Obvykle se jedná o odborníky a úspěšné osobnosti v daném oboru a naši studenti a studentky tak mohou získávat nové podnětn...

DALŠÍ ROČNÍK STUDIA MBA ZAHÁJEN

Ve čtvrtek 21. září 2017 byl v Ostravě zahájen další ročník prestižního studia MBA. Sešli se úspěšní manažeři a majitelé malých, středních a velkých firem z Moravskoslezského kraje, kteří chtějí sebe i své organizace posunout k excelenci. Úvodního slova s...

NOVÝ BĚH STUDIA MBA V ÚNORU 2018

"MBA studium začínající v září 2017 je již beznadějně obsazeno, což je důkazem nejen špičkové kvality poskytované vzdělávací služby a důvěry našich zákazníků, ale není možné být dlouhodobě úspěšný v podnikání a vedení lidí bez špičkových a rozvíjejících s...

OBHAJOBY MBA A SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ZE STUDIA

V úterý 29. srpna 2017 probíhala v Ostravě obhajoba diplomových prací studentů MBA, kterou bylo ukončeno dvousemestrální studium MBA pro vybranou skupinu TOP manažerů z Moravskoslezského kraje. „Oceňuji, že úspěšní absolventi dokázali sladit pracov...

TESTY I. SEMESTRU STUDIJNÍ SKUPINY 17 B

Ve čtvrtek 1. června 2017 budou probíhat závěrečné testy prvního semestru studijní skupiny MBA 17 B. Jedná se o prověření nabytých znalostí ze strategického řízení, řízení lidských zdrojů, finančního řízení, obchodního a marketingového řízení a práva...

TESTY II. SEMESTRU STUDIJNÍ SKUPINY 16 G

Ve středu 19. července 2017 budou probíhat závěrečné testy druhého semestru studijní skupiny MBA 16 G. Jedná se o závěrečné testy uzavírající studium MBA. Po nich bude v úterý 29. srpna 2017 následovat obhajoba MBA studia. Petr Otáhal...

NOVÝ BĚH MBA STUDIA JIŽ V ZÁŘÍ 2017

Není možné být dlouhodobě úspěšný v podnikání a vedení lidí bez špičkových a rozvíjejících se manažerských dovedností. Nový běh studia MBA bude možné zahájit ve Frýdku-Místku 21. září 2017. Studium trvá jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyř...

NOVÁ STUDIJNÍ SKUPINA MBA ZAČÍNÁ V DUBNU 2017

Dlouhodobý úspěch v podnikání a vedení lidí bez špičkových a rozvíjejících se manažerských dovedností není možný. Proto je třeba neustálého rozvoje. Jednou z cest je špičkové studium MBA. Nová studijní skupina zahajuje ve Frýdku-Místku v dubnu 2017. Studium trvá j...

TESTY DRUHÉHO SEMESTRU

V pátek 30. září 2016 a v pátek 7. října 2016 probíhaly závěrečné testy druhého semestru manažerů pražské a ostravské studijní skupiny MBA. Jednalo se prověření nabytých znalostí ze strategického řízení, řízení lidských zdrojů, finančního řízení, obchod...

DALŠÍ STUDIJNÍ SKUPINY ZAČÍNAJÍ V ÚNORU 2017

Není možné být dlouhodobě úspěšný v podnikání a vedení lidí bez špičkových a rozvíjejících se manažerských dovedností. Další studium MBA bude možné zahájit v Praze 16. února 2017 a ve Frýdku-Místku 23. února 2017 . Studium trvá jeden rok. Obhajoba diplomo...

NOVÉ MBA V KVĚTNU A V ZÁŘÍ 2016

Vážení přátelé, další studium MBA bude možné zahájit v Ostravě: 12. května 2016 , nebo 15. září 2016 a v Praze: 19. května 2016 , nebo 22. září 2016 . Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba a slavnostní vyřazení budou probíhat v dubnu 2017, resp. v srp...

ZA TÝDEN ZAČÍNÁ DALŠÍ MBA STUDIUM

Nic nepotřebuji, jenom se chlubím, abych naštval všechny závistivce. Mí kolegové v obchodním týmu jsou skvělí lidé. V hyperkonkurenčním prostředí opět dokázali získat dvě skupiny studentů složených z TOP manažerů a jednatelů zajímavých společností, kteř...

NOVÝ ROČNÍK STUDIA MBA ZAČÍNÁ V LEDNU 2016

Vážení obchodní přátelé, další studium MBA bude možné zahájit v Ostravě 21. ledna 2016 a v Praze 28. ledna 2016. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba a slavnostní vyřazení budou probíhat v prosinci 2016. Náklady na studium činí 99.000,- Kč + 21 % DPH...

HODNOCENÍ STUDIA MBA ÚČASTNÍKEM

Citace z e-mailu našeho klienta, společnosti SHB, akciová společnost: „Věřím, že Vás potěší, že v rámci neformálního přátelského bilancování studia MBA pořádané Vaším institutem panovala  mezi absolventy jednoznačná shoda v tom, že studium bylo přínosné,...

ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ SKUPINY 14B

Ve čtvrtek 20. srpna 2015 probíhala v Ostravě obhajoba diplomových prací studentů MBA studijní skupiny 14B, kterou bylo ukončeno dvousemestrální studium MBA pro vybranou skupinu TOP manažerů z Moravskoslezského kraje. „Jednalo se o mimořádně dobř...

POSLEDNÍ 2 VOLNÁ MÍSTA VE SKUPINĚ MBA – START 10.09.2015

Uvolnilo se nám místo v nové studijní skupině prestižního manažerského studia MBA, kterou budeme otevírat 10. září 2015 v Ostravě. Informace o studiu, lektorech a tématech jsou v Andragogických novinách zde: https://www.petrotahal.cz/file/Andragogicke_noviny_3.pdf , nebo zde:https://...

KOMPARACE MBA STUDENTŮ SE STUDENTY UNIVERSITY OF PITTSBURGH

Provedli jsme komparaci struktury studentů prestižní University of Pittsburgh (UP), která nabízí studium MBA i v České republice. Jedná se o velmi prestižní studium (52. místo na světě). První údaj je položka, kterou UP sleduje, druhý údaj je jejich výs...

NOVÝ ROČNÍK STUDIA MBA ZAČÍNÁ 10. ZÁŘÍ 2015

Vážení obchodní přátelé, další studium MBA bude možné zahájit 10. září 2015, a to ve dvou lokalitách: Praha, Ostrava, a také ve dvou oborech: a) studium MBA se specializací na řízení menších podniků, b) studium MBA se specializací na řízení větších podnik...

ÚSPĚŠNÁ ABSOLVENTKA KE STUDIU MBA

Představujeme Vám jednu z úspěšných absolventek studia MBA. Je to paní Bc. Jana Sviežená, MBA, personální ředitelka společnosti Smart AD z Dobré u Frýdku-Místku. Můžete krátce představit Vaši organizaci? Společnost Smart AD (pozn. red.: www.smarta...

V KVĚTNU 2015 NOVÝ ROČNÍK STUDIA MBA

Vážení obchodní přátelé, další studium MBA bude možné zahájit v květnu 2015, a to ve dvou lokalitách: Praha, Ostrava, a také ve dvou oborech: a) studium MBA se specializací na řízení menších podniků, b) studium MBA se specializací na řízení větších podni...

OBHAJOBY UKONČENÍ STUDIA MBA (STUDIJNÍ SKUPINA 14A)

V pondělí 12.01.2015 probíhaly v sídle našeho institutu závěrečné obhajoby diplomových prací studentů MBA (studijní skupina 14A). I přes náročné dotazy hodnotící komise (ve složení Ing. Ivana Karkošková, JUDr. Jiří Bodnár, JUDr. Michal Stecker, Ing. ...

NOVÉ TERMÍNY PRO STUDIUM MBA

Vážení obchodní přátelé, studijní skupina prezenčního studia MBA v Ostravě začínající 18.09.2014 je již beznadějně obsazená a můžete být přijati pouze jako náhradníci. Další studium MBA bude možné zahájit v lednu 2015, a to ve dvou termínech: 15.01.2...

POSLEDNÍ 2 MÍSTA VE STUDIJNÍ SKUPINĚ MBA 2014/2015

Vážení obchodní přátelé, ve studijní skupině prezenčního studia MBA II v Ostravě zbývají poslední 2 volná místa pro jednoleté studium MBA II v akademickém roce 2014/2015. Studium bude zahájeno 18.09.2014 a končí slavnostním vyřazením 21.08.2015. Ná...

TERMÍNY STUDIA V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 – PODROBNÝ ROZPIS

Zahájení studia 18.09.2014 Ukončení studia 31.07.2015 Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 1. semestru 31.01.2015 Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 2. semestru 30.06.2015 Termí...

TERMÍNY STUDIA V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015

Vážení zájemci o studium MBA, na základě rozhodnutí předsedy představenstva vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s., bude nový ročník jednoletého studia MBA zahájen 18.09.2014 ve Frýdku-Místku (pro zájemce z Moravy) a 25.09.2014 v...

Závazné termíny pro studium MBA

Zahájení studia 06.02.2014 Ukončení studia 31.12.2014 Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 1. semestru 30.06.2014 Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 2. semestru 30.11.2014 Termí...