EY 2010

NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO NEZAMĚSTNANÉ

Dne 28. dubna pořádala společnost Petr Otáhal, s. r. o., významnou konferenci v Ostravě, na níž byly představeny úspěšné projekty, které přispějí k vytvoření nových pracovních míst pro řadu nezaměstnaných v tomto regionu a okolí. Konference se z...

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE K EY 2010

V pondělí 13.12.2010 se za velkého zájmu odborné veřejnosti uskutečnila v Ostravě závěrečná konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Smyslem konference bylo setkání odborníků a diskuze nad dalším postupem pomoci lidem o...

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE EY 2010 V OSTRAVĚ BUDE 13.12.2010

V rámci programu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení jsme realizovali projekt pro dlouhodobě nezaměstnané v Moravskoslezském kraji na téma finanční gramotnost. Dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na: ZÁVĚREČNOU KO...

KULATÝ STŮL NA TÉMA CHUDOBY A SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ

Ve dnech 18. a 19. října 2010 se v Bruselu uskuteční 9. evropský kulatý stůl na téma chudoby a sociálního vyloučení. Letošní setkání pořádá belgické předsednictví a Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské...

UKONČENÍ VZDĚLÁVACÍHO CYKLU

Dne 15.09.2010 proběhla poslední vzdělávací akce pro širokou veřejnost v Moravskoslezském kraji v rámci projektu: "Rozvoj ekonomické gramotnosti jako klíčová prevence proti zadluženosti" v rámci celoevropského programu EY 2010 - Evropského roku...

PRVNÍ VEŘEJNÝ KURZ V RÁMCI PROJEKTU JIŽ 31.05.2010

Od pondělí 31.05.2010 začne probíhat na Úřadu práce v Ostravě kurz: "Rozvoj ekonomické gramotnosti jako klíčová prevence proti zadluženosti". Tento projekt je realizován ze státního rozpočtu České republiky a spolufinancován Evropským společens...