Nezaměstnaní – strážní

REALIZACE PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM NA PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÝ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Od 19.11.2012  začala rekvalifikační část vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizovaná v Plzni. Do rekvalifikačního kurzu bylo zařazeno celkem 10 uchazečů, z toho je 6 mužů a 4 ženy. Uc...

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE K PROJEKTU STRÁŽNÝ V PRAZE 13. PROSINCE 2012

V rámci realizace projektu s názvem Změň svůj život – začni hlídat, číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/63.00049, financovaného prostřednictvím OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na     ZÁ...

ZAHÁJENÍ MOTIVAČNÍ ČÁSTI POSLEDNÍHO REKVALIFIKAČNÍHO KURZU PROJEKTU V PLZNI

2. listopadu 2012 byla zahájena motivační část šestého, posledního rekvalifikačního kurzu projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 12 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v okresech Plzeň-město, Plzeň-seve...

REALIZACE PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÝ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Od 8.10.2012 probíhá vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizované opět Plzni, kdy toto vzdělávání bude ukončeno závěrečnými zkouškami odborné způsobilosti  5. + 6. listopadu 2012. Výběr p...

VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI UKONČENO ZÁVĚREČNÝMI ZKOUŠKAMI

V měsíci říjnu 2012 proběhlo vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizované v Plzni, které bylo ukončeno závěrečnými zkouškami odborné způsobilosti  24. + 25. října 2012. Uchazeči ...

MOTIVAČNÍ ČÁST ČTVRTÉHO REKVALIFIKAČNÍHO KURZU PROJEKTU V PLZNI

10. září 2012 byla zahájena motivační část čtvrtého z šesti rekvalifikačních kurzů projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 17 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever a R...

MOTIVAČNÍ ČÁST PÁTÉHO REKVALIFIKAČNÍHO KURZU PROJEKTU V PLZNI

20. září 2012 byla zahájena motivační část pátého, předposledního rekvalifikačního kurzu projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 9 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v okresech Plzeň-město, Plzeň-jih a Ro...

TISKOVÁ ZPRÁVA K ZAHÁJENÍ PROJEKTU - ZMĚŇ SVŮJ ŽIVOT - ZAČNI HLÍDAT DNE 20.09.2012

Jeden z posledních běhů úspěšného projektu Změň svůj život – začni hlídat, CZ.1.04/2.1.01/63.00049 začíná dne 20. září a zájemci, kteří jsou zdravotně znevýhodněni se mohou obrátit na koordinátora cílové skupiny Bc. Milana Ježka na tel. 734 659 688 ...

TISKOVÁ ZPRÁVA K ZAHÁJENÍ PROJEKTU ZMĚŇ SVŮJ ŽIVOT - ZAČNI HLÍDAT DNE 10.09.2012

Další běh projektu Změň svůj život – začni hlídat, CZ.1.04/2.1.01/63.00049 začíná dne 10. září motivační částí, ve které se účastníci dozví mnoho nového o nezaměstnanosti a jak se s ní vypořádat a připravují se na část odbornou. Zájemci o vstup ...

ZPRÁVA O ČINNOSTI PRACOVNÍKA INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSTVÍ V PROJEKTU ZMĚŇ SVŮJ ŽIVOT – ZAČNI HLÍDAT, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.04/2.1.01/63.00049

Termín realizace kurzu: 20.06.2012 – 07.08.2012 Místo realizace kurzu: Plzeň   Individuální poradenství s účastníky projektu jsem zahájila první týden výuky, kdy jsem požádala každého účastníka o zodpovězení otázek v dotazníku, kter...

MOTIVAČNÍ ČÁST DRUHÉHO REKVALIKAČNÍHO KURZU PROJEKTU V PLZNI

V období od 20. června do 4. července 2012 proběhla motivační část již druhého z šesti rekvalifikačních kurzů projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 14 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v okresec...

REALIZACE PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÝ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Od 9.7.2012 probíhá vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizované v Plzni, kdy toto vzdělávání bude ukončeno závěrečnými zkouškami odborné způsobilosti  6. + 7. srpna 2012. Výběr pro ...

PRVNÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ PROJEKTU V PLZNI UKONČEN

V období od 27. března do 15. května 2012 proběhl první z šesti rekvalifikačních kurzů projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 13 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR Plzeň - město. Kurz jich úspěšně uko...

MOTIVAČNÍ ČÁST PRVNÍHO REKVALIFIKAČNÍHO KURZU PROJEKTU V PLZNI

V období od 27. března 2012 do 11. dubna 2012 proběhla motivační část prvního z šesti rekvalifikačních kurzů projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 13 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR Plzeň – město. Mot...

REKVALIFIKAČNÍ KURZY PROJEKTU V PLZNI

Projekt „Změň svůj život – začni hlídat“ je zaměřen na rekvalifikaci osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Olomouckém a Plzeňském kraji. V Olomouckém kraji proběhly v červnu až srpnu 2011 dva rekva...

REALIZACE PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÝ V PLZEŇSKÉM KRAJI

V měsících listopad, prosinec 2011 proběhlo vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizované v Klatovech a následně probíhá realizace v Tachově, kdy toto vzdělávání bude ukončeno závěrečnými zkou...

REKVALIFIKAČNÍ KURZ V TACHOVĚ

Projekt „Změň svůj život – začni hlídat“ je zaměřen na rekvalifikaci osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Olomouckém a Plzeňském kraji. V Olomouckém kraji proběhly v červnu až srpnu 2011 dva rekva...

REALIZACE PROJEKTŮ VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM NA PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÝ

Od června 2011 probíhá vzdělávání osob se zdravotním postižením k získání pracovního uplatnění na pozici strážný. Společnost Petr Otáhal, s.r.o. nabízí osobám zdravotně postiženým a znevýhodněným účast na akreditovaném rekvalifikačním kurzu, jehož abs...

ZAHÁJENÍ MOTIVAČNÍHO KURZU MODULU C V KLATOVECH

Projekt „Změň svůj život – začni hlídat“ je zaměřen na rekvalifikaci osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Olomouckém a Plzeňském kraji. V Olomouckém kraji proběhly v červnu až srpnu 2011 dva rek...

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PRONÁJMU ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI V KLATOVECH MÁ JIŽ VÝSLEDEK

Dne 15.9.2011 bylo zveřejněno zadávací řízení na dodavatele pronájmu školící místnosti v Klatovech CZ.1.04/2.1.01/63.00049. Předmětem zakázky bylo zajištění prostoru v Klatovech pro realizaci rekvalifikačního kurzu strážný, který má 2 běhy v Klat...

VYHLÁŠENÍ ZAKÁZKY: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PRONÁJMU ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI V KLATOVECH CZ.1.04/2.1.01/63.00049

Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00049 Název projektu: Změň svůj život – začni hlídat Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele pronájmu školící místnosti v Klatovech CZ.1.04/2.1.01/6...

PREZENTACE PROJEKTU NA KONFERENCI: DALŠÍ NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO NEZAMĚSTNANÉ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI!

Dne 28. dubna pořádala společnost Petr Otáhal, s.r.o., v Ostravě významnou konferenci, kde byly představeny úspěšné projekty, které přispějí k vytvoření nových pracovních míst pro řadu nezaměstnaných v tomto regionu a okolí. Konference se zúčastnil...