OP VK – učitelé

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (31. 08. 2012)

  SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

ODBORNÁ PUBLIKACE PROJEKTU K DISPOZICI I V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ (20. 08. 2012)

V rámci  realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozp...
» Zobrazit detail

PROJEKT VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU ÚSPĚŠNĚ UKONČEN (04. 07. 2012)

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., se stala na jaře roku 2011 úspěšným žadatelem o podporu grantového projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Výzva byla vyhlášena Moravskoslezským krajem, a to pro oblast podpory 7.1.3. s názvem Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Re...
» Zobrazit detail

KONFERENCE UZAVŘELA ÚSPĚŠNÝ PROJEKT VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU (29. 06. 2012)

Ve čtvrtek 14. června 2012 se konala v Ostravě v Hotelu Harmony konference, kterou pořádala společnost Petr Otáhal, s.r.o. v rámci ukončení projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických prac...
» Zobrazit detail

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE (13. 05. 2012)

Ve čtvrtek 14. června 2012 se uskuteční v Ostravě v Hotelu Harmony Club závěrečná konference projektu s názvem Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivit...
» Zobrazit detail

POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (03. 05. 2012)

V pátek 30. 3. 2012 a 27. 4. 2012 proběhly ve Frýdku-Místku v rámci projektu „Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky “ dva semin...
» Zobrazit detail

AKTUÁLNÍ TRENDY V PERSONALISTICE – TÉMA, KTERÉ VZBUDILO ZÁJEM (20. 04. 2012)

Ve dnech 21. února a 18. dubna 2012 proběhl seminář na téma Aktuální trendy v personalistice, které jsou součástí modulu Personalistika pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol. Seminář byl koncipován tak, aby účastníkům přiblížil současné dění v oblasti řízení lidských zdrojů. Zaměřili jsme se na oblast ...
» Zobrazit detail

ÚSPĚŠNĚ UKONČENO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ZŠ PETŘVALD (22. 03. 2012)

Od listopadu do 2011 do února 2012 byly v Petřvaldu u Karviné realizovány v rámci projektu „Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuk...
» Zobrazit detail

VZDĚLÁVACÍ MODULY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKO ZKOUŠKA KVALITY VE VÝUCE PRO DOSPĚLÉ (06. 03. 2012)

Lektoři společnosti Petr Otáhal se v podzimních měsících účastnili vzdělávacího cyklu v oblasti Andragogických dovedností, a to hlavně uplatnění prezentačních a rétorických dovedností a práce s multimediální technikou, díky kterému nyní vytvořili nové vzdělávací moduly v tomto tématu. Ověřovací projekty byly ...
» Zobrazit detail

POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (09. 01. 2012)

V pátek 6. 1. 2012 proběhl ve Frýdku- Místku v rámci projektu „Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky “ seminář týkající se ...
» Zobrazit detail

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST (05. 12. 2011)

V měsíci listopadu 2011 proběhly první dva dny z třídenního vzdělávacího cyklu ekonomické gramotnosti. Cyklus je určen pro učitele mateřských a základních škol a je realizován v rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávaní pracovníků škol a...
» Zobrazit detail

ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO UČITELE (28. 11. 2011)

V průběhu druhé poloviny listopadu se uskutečnily první kurzy realizované v rámci projektu OP VK s názvem Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality ...
» Zobrazit detail

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (28. 11. 2011)

V pátek 18. 11. 2011 proběhl ve Frýdku-Místku v rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky financovaného prostřed...
» Zobrazit detail

PREZENTACE PROJEKTU NA PORADĚ ŘEDITELŮ ŠKOL V ORLOVÉ (20. 09. 2011)

V úterý 20. 8. 2011 jsme představili projekt s názvem "Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky" na poradě ředitelů škol, která se k...
» Zobrazit detail