OP VK – učitelé

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

  SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

ODBORNÁ PUBLIKACE PROJEKTU K DISPOZICI I V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

V rámci  realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich ...

PROJEKT VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., se stala na jaře roku 2011 úspěšným žadatelem o podporu grantového projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Výzva byla vyhlášena Moravskoslezským krajem, a to pro oblast podpory 7.1.3. s ná...

KONFERENCE UZAVŘELA ÚSPĚŠNÝ PROJEKT VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

Ve čtvrtek 14. června 2012 se konala v Ostravě v Hotelu Harmony konference, kterou pořádala společnost Petr Otáhal, s.r.o. v rámci ukončení projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzděl...

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Ve čtvrtek 14. června 2012 se uskuteční v Ostravě v Hotelu Harmony Club závěrečná konference projektu s názvem Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zaříze...

POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

V pátek 30. 3. 2012 a 27. 4. 2012 proběhly ve Frýdku-Místku v rámci projektu „Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci ...

AKTUÁLNÍ TRENDY V PERSONALISTICE – TÉMA, KTERÉ VZBUDILO ZÁJEM

Ve dnech 21. února a 18. dubna 2012 proběhl seminář na téma Aktuální trendy v personalistice, které jsou součástí modulu Personalistika pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol. Seminář byl koncipován tak, aby účastníkům přiblížil současné dění ...

ÚSPĚŠNĚ UKONČENO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ZŠ PETŘVALD

Od listopadu do 2011 do února 2012 byly v Petřvaldu u Karviné realizovány v rámci projektu „Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických ...

VZDĚLÁVACÍ MODULY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKO ZKOUŠKA KVALITY VE VÝUCE PRO DOSPĚLÉ

Lektoři společnosti Petr Otáhal se v podzimních měsících účastnili vzdělávacího cyklu v oblasti Andragogických dovedností, a to hlavně uplatnění prezentačních a rétorických dovedností a práce s multimediální technikou, díky kterému nyní vytvořili no...

POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

V pátek 6. 1. 2012 proběhl ve Frýdku- Místku v rámci projektu „Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efekti...

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST

V měsíci listopadu 2011 proběhly první dva dny z třídenního vzdělávacího cyklu ekonomické gramotnosti. Cyklus je určen pro učitele mateřských a základních škol a je realizován v rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení ...

ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO UČITELE

V průběhu druhé poloviny listopadu se uskutečnily první kurzy realizované v rámci projektu OP VK s názvem Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagog...

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

V pátek 18. 11. 2011 proběhl ve Frýdku-Místku v rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efek...

PREZENTACE PROJEKTU NA PORADĚ ŘEDITELŮ ŠKOL V ORLOVÉ

V úterý 20. 8. 2011 jsme představili projekt s názvem "Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efe...