OP LZZ – EG ÚSK

DALŠÍ PROJEKT ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

Dne 31. března 2012 byla ukončena po 21 měsících realizace projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Úste...

SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ NA ZÁVĚREČNÉ KONFERENCI

Ve čtvrtek 22.03.2012 proběhla v Praze v hotelu První republika závěrečná konfrerence v rámci končícího projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálníc...

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Ve čtvrtek 22. března 2012 se uskuteční v Praze v hotelu První republika závěrečná konference k projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydeení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách j...

ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRÁVO A BYDLENÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

V úterý 4. 10. 2011 se v Teplicích, o den později v Chomutově, poté v Děčíně a nakonec v Roudnici nad Labem v rámci projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovní...

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI V ÚSTECKÉM KRAJI SE NEBOJÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Účastníky dvanáctidenního vzdělávacího programu ekonomické gramotnosti čeká v září poslední celodenní seminář věnovaný tentokrát nezaměstnanosti a aspektům, které dlouhodobá nezaměstnanost provází (nedostatek financí, neuspokojení potřeb, psychol...

LICHVA, PODVOD A ÚVĚROVÝ PODVOD V ÚSTECKÉM KRAJI

Ve dnech 16. 8. 2011 až 19. 8. 2011 proběhl v Ústeckém kraji v rámci projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů p...

ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE KURZŮ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI

S rozvojem tržního hospodářství v posledních 20. letech se u nás začal rovněž rychle rozvíjet finanční trh a v jeho rámci produkty pro běžného občana jako jsou různé investiční příležitosti, platební prostředky a rovněž úvěry a půjčky. Tato situace...

ZPRÁVA O REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V ÚSTECKÉM KRAJI

Dne 12.10.2010 byl zahájen s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém...

PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU

Projekt s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji“ byl zahájen 1. července 2010 a bude probíhat po d...

PREZENTACE ZE SEMINÁŘŮ KE STAŽENÍ

Vážení účastníci vzdělávacíh akcí, v rámci projektu: „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji“, který je realizován v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnano...