Dotace na vzdělávání

VÝZVA 079 - NĚCO PRO VÁS/NÁS (28. 11. 2017)

Vážení příznivci dotací, doporučuji Vaší pozornosti novou výzvu 079 v rámci Evropského sociálního fondu, která Vám může pomoci profinancovat určité vzdělávací potřeby pro určité skupiny u Vás v organizaci. Vaše finanční spoluúčast je 15 %. Máte-li chuť vzdělávat Vaše spolupracovníky a využít k tomu dotaci, pak jsme Ti s...
» Zobrazit detail

VÝZVA 043 UMOŽNÍ DALŠÍ ROZVOJ VAŠÍ FIRMY (17. 06. 2016)

Dlouho očekávaná výzva 043 byla konečně vyhlášena. Je v ní k dispozici 1,5 miliardy Kč na rozvoj Vašich spolupracovníků. Jste-li větší, střední, nebo velká firma, a umíte plánovat vzdělávání Vašich zaměstnanců, pak je to ta správná chvíle, kdy Vám Evropský sociální fond proplatí 85 % všech nákladů a Váš šéf Vám po...
» Zobrazit detail

ÚSPĚŠNĚ PODPOŘENÉ PROJEKTY (09. 06. 2016)

Uspěli jsme v sociální výzvě ESF, kam jsme našim klientům připravili a podali dva projekty, a oba projekty byly výběrovou komisí podpořeny. Tyto projekty budeme nyní po dobu dvou let projektově řídit a administrovat. Jedná se o: JHS Centre, o. p. s. Projekt: Neformální pečovatelé v okrese Pardubice - podpora j...
» Zobrazit detail

ZAJÍMAVÁ NEÚČELOVÁ DOTACE PRO KAŽDÝ PODNIK (25. 04. 2013)

V současné době má každý podnik, nebo škola, jedinečnou možnost získat neúčelovou finanční dotaci od Fondu dalšího vzdělávání. Neúčelová dotace může být použita skutečně na cokoliv (ať nákup zařízení či vybavení, mzdy a platy, úhrada provozních výdajů apod.). Tuto neúčelovou dotaci v řádu několika stovek tisíc korun,...
» Zobrazit detail

KRÁTKÉ VYHODNOCENÍ VÝZEV 92 A 94 (25. 04. 2013)

Nedávno byly zveřejněny výsledky výzvy 92 - EDUCA, specifické vzdělávání, a výsledky výzvy 94, obecné a odborné vzdělávání. V rámci výzvy 92 - EDUCA bylo podpořeno statistickým průměrem 25% přijatých žádostí. Klienti, kteří podávali svoji žádost o finanční grant ve spolupráci s našim vzdělávacím a poradenským ins...
» Zobrazit detail

MIMOŘÁDNÉ DOTACE NA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - POMOC VLÁDY ČR Z ESF ČR (24. 06. 2012)

Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo v rámci programů ESF k vyhlášení mimořádných výzev a zahájení realizace nových projektů, zaměřených na udržení zaměstnanosti a současně na zvyšování vzdělanosti zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Jedná se o projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“. Jedná s...
» Zobrazit detail

JEŠTĚ KOMPLEXNĚJŠÍ PORADENSKÁ SLUŽBA (24. 06. 2012)

Od 1. ledna 2007 poskytujeme poradenskou službu a pomoc se zpracováním žádostí také v jiných operačních programech (například OPPI). Přemýšlíte o využití prostředků z EU a SR ČR? U našich specialistů hledejte odpovědi na Vaše dotazy. Volejte telefonní číslo 558 623 093.

PŘIJÍMÁME POPTÁVKY NA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (VEŘEJNÁ SFÉRA) (24. 06. 2012)

Chceme-li, aby projekty našich klientů byly úspěšné, musíme pracovat s dostatečným časovým předstihem a s kvalifikovanými odborníky. A sami ze zkušeností víte, že času, ani odborníků není nikdy dost. Proto Vám dopředu děkujeme, že respektujete náš požadavek na časovou náročnost projektů a na omezenou časovou kapacitu n...
» Zobrazit detail

PŘIJÍMÁME POPTÁVKY NA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (KOMERČNÍ SFÉRA) (24. 06. 2012)

Chceme-li, aby projekty našich klientů byly úspěšné, musíme pracovat s dostatečným časovým předstihem a s kvalifikovanými odborníky. A sami ze zkušeností víte, že času, ani odborníků není nikdy dost. Proto Vám dopředu děkujeme, že respektujete náš požadavek na časovou náročnost projektů a na omezenou časovou kapacitu n...
» Zobrazit detail

ZKUŠENOSTI (24. 06. 2012)

Našim klientům pomáháme ze zajišťováním finančních prostředků na jejich vzdělávací akce již od roku 2002. V letech 2003 - 2004 jsme ve spolupráci s RPIC Frýdek-Místek a BIC Ostrava zajišťovali 50 % dotaci na náklady spojené se vzděláváním pro zaměstnance malých a středních podnikatelských subjektů. ● Od roku 2004 pom...
» Zobrazit detail

VÝZVA ŠKOLENÍ JE ŠANCE ZASTAVENA (11. 09. 2010)

V pátek 11.09.2009 ve 14:30 byl ukončen příjem žádostí MPSV ČR ve výzvě ŠKOLENÍ JE ŠANCE. Předpokládám, že podáno bylo kolem dvou tisíc projektů a při alokaci ve výši 4,5 miliardy Kč bude uspokojeno kolem 50 % žadatelů. Líbí se mi slova marketingového ředitele naší firmy Ing. Ivana Doubka, který s oblibou říká: "...
» Zobrazit detail

ZPRÁVA Z PRŮBĚHU DOTOVANÉHO VZDĚLÁVACÍHO MODULU V RÁMCI OP LZZ (23. 04. 2010)

V březnu letošního roku byl zahájen projekt „Zvyšování ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“. Projekt, který zpracovala a prostředky z ESF získala naše společnost, umožňuje ve 12 studijních dnech (jednou za měsíc) pěti studijním skupinám (3 v Ost...
» Zobrazit detail

DALŠÍ VÝZVA PRO KOMERČNÍ SEKTOR (14. 04. 2010)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo dne 14.04.2010 novou výzvu číslo 60 na čerpání finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců v komerční sféře. Název gl. grantu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA. Výzva je zaměřena na podporování specifického v...
» Zobrazit detail

REALIZACE PROJEKTU - Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum (14. 02. 2010)

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., uspěla s dalším ze svých projektů. Tentokrát jde o projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v prioritní ose Sociální integrace a rovné příležitosti a v oblasti podpory sociální integrace příslušníků romských lokalit. Projekt uspěl v rámci výzvy č. 19 s hodnoc...
» Zobrazit detail