Uzavřené kurzy

Zde naleznete všechny vzdělávací programy, které jsou přizpůsobené situaci, potřebám a možnostem Vaší organizace. Rozhodnete-li se pro firemní vzdělávání, připravíme pro skupinu Vašich spolupracovníků se stejnými vzdělávacími potřebami trénink, ve kterém se budeme soustředit přímo na Vaši organizaci a obor ve kterém podnikáte. Programy respektují Vaše požadavky na obsah, metodiku, termín, místo i délku daného školení.

Aktuální nabídka: