OP LZZ – EG MSK + OLK

PROJEKT UKONČEN

Dne 30. dubna 2011 byla ukončena po 18 měsících realizace projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum, reg. č. CZ.1.04/3.2/01/19.00103, financovaného prostř...

ZÁVĚREČNÍ KONFERENCE V RÁMCI PROJEKTU

V pondělí 11.04.2011 proběhla v Ostravě v hotelu Harmony Club závěrečná konfrerence v rámci končícího projektu: „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“. Cílem setkání odbo...

KONFERENCE 11.04.2011 ZCELA ZAPLNĚNA

Vážení přátelé, Váš mimořádný zájem o konferenci k ekonomické gramotnosti plánovanou na 11.04.2011 v Ostravě nás moc těší, ale všechna místa jsou již rezervována. V současné době Vás můžeme vést jako náhradníky. Děkuji Vám za pochopení. Petr Otáhal, m...

PLÁNOVANÁ KONFERENCE BUDE 11. DUBNA 2011

V rámci ukončení projektu bude realizována konference, která se uskuteční v pondělí 11.04.2011 v hotelu harmony Club v Ostravě. Smyslem konference je setkání odborníků a diskuze nad dalším postupem pomoci lidem ohroženým dluhy a předlužením a zab...

ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE VEŘEJNÝCH KURZŮ PROJEKTU

V těchto zimních dnech proběhl další ze seminářů ekonomické gramotnosti, který byl zaměřen hlavně na vkladové produkty a jejich vzájemnou provázanost. Celý seminář proběhnul ve velmi přátelské a otevřené atmosféře, kde se živě diskutovalo nad souča...

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE K EY 2010 JIŽ 13.12.2010 V OSTRAVĚ

V rámci programu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení jsme realizovali projekt pro dlouhodobě nezaměstnané v Moravskoslezském kraji na téma finanční gramotnost. Dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na: ZÁVĚREČNOU KO...

INFORMACE O PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt, zaměřený na zvýšení ekonomické gramotnosti sociálních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje, byl zahájen v březnu letošního roku prvním tématem – Makroekonomie-tržní systém jako celek. Pět skupin účastníků (3 v MSK a 2 v OL kraji) se ...

PREZENTACE ZE SEMINÁŘŮ KE STAŽENÍ

Vážení účastníci vzdělávacíh akcí, v rámci projektu: „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“, který je realizován v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v p...

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍHO MODULU

V březnu letošního roku byl zahájen projekt „Zvyšování ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“. Projekt, který zpracovala a prostředky z ESF získala naše společnost, umožňuje ve 12...

ZAHÁJENÍ VEŘEJNÝCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU

V tomto týdnu byly zahájeny cykly seminářů v Ostravě a v Přerově v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), v prioritní ose Sociální integrace a rovné příležitosti a v oblasti podpory sociální integrace příslušníků romských ...