OP LZZ – EG VYS, PAK, JHC a ZLK

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST: PSYCHOLOGIE - PŮSOBENÍ DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI (30. 11. 2012)

V rámci cyklu školení Ekonomická gramotnost probíhali ve Zlínském kraji a na Vysočině v měsíci říjnu letošního roku závěrečné semináře s názvem Psychologie - působení dlouhodobé nezaměstnanosti.   Cílem výuky bylo seznámit skupinu klíčových sociálních pracovníků s působením dlouhodobé nezaměstnano...
» Zobrazit detail

ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU "ZVÝŠENÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI JIHOČESKÉM KRAJI" (31. 10. 2012)

Na začátku října proběhly závěrečné semináře projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti v Jihočeském kraji, který je financován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky. Konkrétně to byly semináře v Českých Budějovicích 2. a v Táboře 3.10.2012. Byly věnovány dlouhodobým důsledkům nezaměstnanosti....
» Zobrazit detail

SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ NA ZÁVĚREČNÉ KONFERENCI (31. 10. 2012)

V rámci realizace projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a Zlínském, číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00218, financovaného prostřednictvím OP LZ...
» Zobrazit detail

POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM PRÁVO - LICHVA, PODVOD, ÚVĚROVÝ PODVOD APOD. V KRAJI VYSOČINA (19. 09. 2012)

Ve dnech 11. až 13. 9. 2012 proběhly v Jihlavě, Třebíči a Okrouhličce v rámci projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a Zlínském“ semináře týkající se trestn...
» Zobrazit detail

ZVÝŠENÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI - PRÁVO - LICHVA, PODVOD, ÚVĚROVÝ PODVOD (12. 09. 2012)

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum “ pokračoval dalším cyklem seminářů – „Právo – Lichva, podvod, úvěrový podvod, …“ Toto téma bylo pro všechny účastníky seminářů atraktivní a bylo ...
» Zobrazit detail

PROJEKT POKRAČOVAL DALŠÍM CYKLEM SEMINÁŘŮ - PLATEBNÍ KARTY JAKO DALŠÍ ZDROJ FINANCÍ (13. 08. 2012)

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum “ pokračoval dalším cyklem seminářů – „Platební karty jako další zdroj financí “. Toto téma bylo pro všechny účastníky seminářů velmi atraktivní a bylo...
» Zobrazit detail

PRODUKTY FINANČNÍHO TRHU SE ZAMĚŘENÍM NA BĚŽNÉHO OBČANA (17. 07. 2012)

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračoval dalším cyklem seminářů. Tentokrát bylo téma semináře nazvané – „Produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana“. Toto téma bylo pro všech...
» Zobrazit detail

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČUJE NAVAZUJÍCÍM SEMINÁŘEM EXEKUCE II (22. 06. 2012)

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračoval navazujícím seminářem o exekucích. Téma exekucí je natolik exponované, že mu jsou v projektu věnovány dva dny. Po stručném připomenutí obsah...
» Zobrazit detail

ŠKOLENÍ EXEKUCE V JIHOČESKÉM KRAJI (31. 05. 2012)

Dne 15. a 16. května 2012 proběhlo školení na téma EXEKUCE I. v rámci zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro Jihočeský kraj. Školení probíhalo v Českých Budějovicích a Táboře. Z průběhu školení je zřejmé, že problematika exekucí je vážná a bytostně...
» Zobrazit detail

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČUJE TÉMATEM EXEKUCE (31. 05. 2012)

Účastníci vzdělávacího projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračovali ve vzdělávání v průběhu měsíce května tématem Exekuce. S touto problematikou se setkávají jako terénní pracovníci, pra...
» Zobrazit detail

INFORMACE O CÍLOVÉ SKUPINĚ (12. 03. 2012)

Na Úřad práce přešli dnem 1. ledna 2012 práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů úředníků územních samosprávných celků a zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených k výkonu práce do pověřených obecních úřadů, kteří ke dni 31. prosince 2011 plnili úkoly v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek soc...
» Zobrazit detail

K ČEMU JE NÁM EKONOMICKÁ GRAMOTNOST? (07. 12. 2011)

Rozvoj tržního hospodářství v posledních 20 letech s sebou nese také rozvoj finančního trhu a produktů určených běžným občanům (investiční příležitosti, platební prostředky, úvěry a půjčky...). Situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finančních produktů, klade vyšší požadavky na jejich osobní...
» Zobrazit detail

INFORMACE O SEMINÁŘÍCH MIKROEKONOMIE VE ZLÍNSKÉM KRAJI (13. 10. 2011)

Semináře proběhly v Jihlavě (11.10.2011), Třebíči (12.10.2011), a Okrouhličce (obec u Světlé nad Sázavou 13.10.2011). Účastníci akce byli sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách kraje Vysočina. Jednalo se o skupinu inteligentních lidí zkušených především v sociální oblasti. Cílem výuky pro skupin...
» Zobrazit detail

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST SE ZAČALA ŠKOLIT (23. 09. 2011)

Dne 6.9.2011 se začalo školit v rámci projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a Zlínském, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00218....
» Zobrazit detail

ZPRÁVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ CÍLOVÉ SKUPINY (04. 08. 2011)

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne 1.5.2011 další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysoči...
» Zobrazit detail

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST - NÁSTROJ PORADENSTVÍ PRO ROMSKÉ ETNIKŮM (11. 05. 2011)

Ekonomicky gramotný občan dosahuje mnohem vyšší tržní adaptability, orientuje se v problematice peněz a cen, je schopen finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb, aniž by sklouzl do velkého debetu či jiných finančních potíží, což má dále za n...
» Zobrazit detail

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (05. 05. 2011)

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne 1.5.2011 další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysoči...
» Zobrazit detail