OP LZZ – EG VYS, PAK, JHC a ZLK

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST: PSYCHOLOGIE - PŮSOBENÍ DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI

V rámci cyklu školení Ekonomická gramotnost probíhali ve Zlínském kraji a na Vysočině v měsíci říjnu letošního roku závěrečné semináře s názvem Psychologie - působení dlouhodobé nezaměstnanosti.   Cílem výuky bylo seznámit skupinu klíčovýc...

ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU "ZVÝŠENÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI JIHOČESKÉM KRAJI"

Na začátku října proběhly závěrečné semináře projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti v Jihočeském kraji, který je financován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky. Konkrétně to byly semináře v Českých Budějovicích 2. a v ...

SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ NA ZÁVĚREČNÉ KONFERENCI

V rámci realizace projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a Zlínském, číslo ...

POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNOU KONFERENCI DNE 17.10.2012

Pozvanka_na_konferenci_17_10_2012.doc

POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM PRÁVO - LICHVA, PODVOD, ÚVĚROVÝ PODVOD APOD. V KRAJI VYSOČINA

Ve dnech 11. až 13. 9. 2012 proběhly v Jihlavě, Třebíči a Okrouhličce v rámci projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysoči...

ZVÝŠENÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI - PRÁVO - LICHVA, PODVOD, ÚVĚROVÝ PODVOD

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum “ pokračoval dalším cyklem seminářů – „Právo – Lichva, podvod, úvěrový podvod, …“ Toto t...

PROJEKT POKRAČOVAL DALŠÍM CYKLEM SEMINÁŘŮ - PLATEBNÍ KARTY JAKO DALŠÍ ZDROJ FINANCÍ

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum “ pokračoval dalším cyklem seminářů – „Platební karty jako další zdroj financí “. Tot...

PRODUKTY FINANČNÍHO TRHU SE ZAMĚŘENÍM NA BĚŽNÉHO OBČANA

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračoval dalším cyklem seminářů. Tentokrát bylo téma semináře nazvané – „Produkty fin...

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČUJE NAVAZUJÍCÍM SEMINÁŘEM EXEKUCE II

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračoval navazujícím seminářem o exekucích. Téma exekucí je natolik exponované, ž...

ŠKOLENÍ EXEKUCE V JIHOČESKÉM KRAJI

Dne 15. a 16. května 2012 proběhlo školení na téma EXEKUCE I. v rámci zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro Jihočeský kraj. Školení probíhalo v Českých Budějovicích a Táboře. Z průběhu školení je ...

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČUJE TÉMATEM EXEKUCE

Účastníci vzdělávacího projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračovali ve vzdělávání v průběhu měsíce května tématem Exe...

INFORMACE O CÍLOVÉ SKUPINĚ

Na Úřad práce přešli dnem 1. ledna 2012 práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů úředníků územních samosprávných celků a zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených k výkonu práce do pověřených obecních úřadů, kteří ke dni 31. prosince ...

K ČEMU JE NÁM EKONOMICKÁ GRAMOTNOST?

Rozvoj tržního hospodářství v posledních 20 letech s sebou nese také rozvoj finančního trhu a produktů určených běžným občanům (investiční příležitosti, platební prostředky, úvěry a půjčky...). Situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finanč...

INFORMACE O SEMINÁŘÍCH MIKROEKONOMIE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Semináře proběhly v Jihlavě (11.10.2011), Třebíči (12.10.2011), a Okrouhličce (obec u Světlé nad Sázavou 13.10.2011). Účastníci akce byli sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách kraje Vysočina. Jednalo se o skupinu inteligentních lidí zk...

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST SE ZAČALA ŠKOLIT

Dne 6.9.2011 se začalo školit v rámci projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a...

ZPRÁVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ CÍLOVÉ SKUPINY

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne 1.5.2011 další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako...

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST - NÁSTROJ PORADENSTVÍ PRO ROMSKÉ ETNIKŮM

Ekonomicky gramotný občan dosahuje mnohem vyšší tržní adaptability, orientuje se v problematice peněz a cen, je schopen finančně zabezpečit sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb, aniž by...

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne 1.5.2011 další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako...