OP LZZ – právo a bydlení

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE K PROJEKTU

Dne 13.12.2012 se v Hotelu První republika v Praze konala závěrečná konference k projektu „Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů porade...

PUBLIKACE PRÁVO A BYDLENÍ

V souvislosti s realizací projektu „Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum, číslo projektu, číslo projektu...

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE K PROJEKTU PRÁVO A BYDLENÍ V PRAZE 13. PROSINCE 2012

Pozvanka_na_zaverecnou_konferenci_PRAVO_A_BYDLENI_1_1.pdf V rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů por...

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "PRÁVO A BYDLENÍ" - SEMINÁŘ "EXEKUCE"

V rámci vzdělávacího programu „Právo a bydlení“ proběhly začátkem listopadu 2012 poslední semináře na téma „Exekuce“, přičemž první dva semináře se konaly v Chebu, další pak v Sokolově a v Karlových Varech. Všichni účastníci semináře uvítali téma „Ex...

POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM PRÁVO A BYDLENÍ - EXEKUCE V PLZEŇSKÉM KRAJI

Ve dnech 22. 10. 2012 až 26. 10. 2012 proběhly v Plzeňském kraji v rámci projektu „Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum“...

PRÁVO A BYDLENÍ - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

V rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky "Právo a bydlení" klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum CZ.1.04/3.2.01/19.00234 probíhaly v měsíci září poslední ...

PRÁVO A BYDLENÍ - V POLOVINĚ KRAJŮ REALIZACE ÚSPĚŠNĚ UKONČENA

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., realizuje od 1. července loňského roku projekt s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro ...

PRÁVO A BYDLENÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Sociální pracovníci na jižní Moravě se nebojí dalšího vzdělávání. O tom svědčí také jejich velký zájem o účast ve vzdělávacím programu právo a bydlení, který v Jihomoravském kraji realizujeme v rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo...

PRÁVO A BYDLENÍ - EXEKUCE

Ve dnech 29. 05. 2012 - 31. 05. 2012 probíhal jednou v Táboře a dvakrát v Českých Budějovicích seminář na téma: „Exekuce“, který byl určen především pro pracovníky ze sociální sféry. Účelem tohoto kurzu bylo, aby se účastníci dokázali správně orientovat v p...

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - PRÁVO A BYDLENÍ - SEMINÁŘ „NÁJMY“

Seminář „Nájmy“ v rámci vzdělávacího programu „Právo a bydlení“ proběhl v Karlovarském kraji ve čtyřech termínech, a to ve dnech 22.5. a 23.5. 2012 v Chebu, dne 24. 5. 2012 v Sokolově a dne 25. 5. 2012 v Karlových Varech. Tento projekt je zaměřen na p...

POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM PRÁVO A BYDLENÍ - NÁJMY V OLOMOUCKÉM KRAJI

Ve dnech 27. 3. 2012, 17. 4. 2012 a 19. 4. 2012 proběhly v městech Přerov a Olomouc v rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky "Právo a bydlení" klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů po...

PRÁVO A BYDLENÍ - BYTOVÉ VLASTNICTVÍ

Ve dnech 24. 04. 2012 - 27. 04. 2012 probíhal dvakrát v Chebu, v Sokolově a v Karlových Varech seminář na téma „Právo a bydlení - bytové vlastnictví“, který byl určen především pro pracovníky ze sociální sféry. Účelem tohoto kurzu bylo, aby si úča...

ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRÁVO A BYDLENÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Ve dnech 5. 3. - 9. 3. 2012 probíhal v rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky "Právo a bydlení" klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum financovaného p...

BYTOVÉ VLASTNICTVÍ V JIHOČESKÉM KRAJI

Také v Jihočeském kraji jsme zahájili první semináře vzdělávacího programu Právo a bydlení, který je realizován v rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních sl...

BYTOVÉ VLASTNICTVÍ

Dne 6. prosince 2012 začal první blok vzdělávacího programu právo a bydlení realizovaného v rámci projektu OP LZZ č. CZ.1.04/3.2.01/19.00234 v Moravskoslezském kraji. Pracovníci sociálních služeb Magistrátu města Havířova si vyslechli první informace na...

PRÁVO A BYDLENÍ - ZAČÍNÁME!

Pouze týden zbývá do zahájení vzdělávacího programu Právo a bydlení v Moravskoslezském kraji. Pětidenní cyklus školení realizujeme v rámci programu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky "právo a bydlení" klíčových sociálních pracovníků a pracovníků...

ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRÁVO A BYDLENÍ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR

Pětidenní vzdělávací program PRÁVO A BYDLENÍ (akreditovaný u MPSV a MV ČR) je určený zejména pro terénní sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pomáhají romské menšině řešit problémy pojící se s bydlením, dluhy, exekucemi a...

INFORMACE O ZAHÁJENÍ PROJEKTU

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., začala prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovat další projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problemati...