OP LZZ – EG LBK+PZK+KVK+MSK

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

V úterý 16.10.2012 proběhla v Praze v hotelu První republika závěrečná konference realizovaná v rámci končícího projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů por...

POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNOU KONFERENCI DNE 16.10.2012

Pozvanka_na_konferenci_16_10_2012_1.doc

POSLEDNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU ZVÝŠENÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI KLÍČOVÝCH SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH JAKO JEDEN Z NÁSTROJŮ PORADENSTVÍ PRO ROMSKÉ ETNIKUM V LIBERECKÉM, KARLOVARSKÉM, PLZEŇSKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Na konci června letošního roku, přesněji 29. června 2012 proběhl v Moravskoslezském kraji poslední seminář projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradens...

DŮSLEDKY DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Seminář probíhal v dnech 05.06.2012 a 06.06.2012 v České Lípě v hotelu Olympia a v dnech 07.06.2012 a 08.06.2012 v Liberci hotel Liberec. Účastníci semináře byli  sociální pracovníci různých profesí, jednalo se jednak o úředníky jednotlivých úřadů a různý...

ŠKOLENÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V DUBNU POKRAČUJE TÉMATEM PLATEBNÍ KARTY

V průběhu dubna proběhly další z řady seminářů realizovaných v rámci projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském...

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČOVALA NAVAZUJÍCÍM SEMINÁŘEM EXEKUCE II

Projekt Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji pokračoval v měsíci únoru...

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČOVALA V LEDNU TÉMATEM EXEKUCE

Účastníci vzdělávacího projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, kter...

K ČEMU JE NÁM EKONOMICKÁ GRAMOTNOST?

Rozvoj tržního hospodářství v posledních 20 letech s sebou nese také rozvoj finančního trhu a produktů určených běžným občanům (investiční příležitosti, platební prostředky, úvěry a půjčky...). Situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finanč...

ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU

Na konci listopadu proběhly v Karlovarském kraji další z řady seminářů realizovaných v rámci projektu "Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnik...

ZPRÁVA O REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI

Dne 5.4.2011 byl zahájen opakovaný, úspěšný projekt s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Libereckém, Plzeňském, Karlovarském a Mora...

ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU

Dne 1.1.2011 zahájila společnost Petr Otáhal, s. r. o., další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jak...

ZPRÁVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ CÍLOVÉ SKUPINY

Dne 1.1.2011 zahájila společnost Petr Otáhal, s. r. o., další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt s názvem „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jak...

INFORMACE O ZAHÁJENÍ PROJEKTU

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne 1.1.2011 další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako...