OP LZZ – EG JMK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- ING. JANA PAVLÁSKOVÁ

V rámci projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji“ jsem školila téma „Exekuce“, které bylo koncipováno jako dva semináře, z toho jeden semin...

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- ING. DAGMAR URBANCOVÁ

Teoretickým východiskem tématu semináře byla znalost problematiky psychologie dlouhodobě nezaměstnaných, vlastní práce s nezaměstnanými, setkávání s jinými etniky a zkušenost z terénu. To vše spolu se studiem literatury, reportáží, článků vedlo lektorku...

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- JUDR. LENKA MECOVÁ

Základním teoretickým východiskem všech majetkových trestných činů je úprava obsažená v článku 11 Listiny základních práva a svobod, která zaručuje ochranu vlastnického práva každého jedince. Jak skutková podstata trestného činu lichvy, tak i skutk...

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- ING. JAROSLAV MANDERLA

Osobní bankrot a insolvenční řízení: Toto téma jsem rozdělil do následujících bloků: Úvod do insolvenčního práva Úpadek a hrozící úpadek Způsoby řešení úpadku Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení Úči...

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- ING. IVANA KARKOŠKOVÁ

Již koncem roku 2010 a po celý rok 2011 probíhala v Jihomoravském kraji vzdělávací akce pro terénní sociální pracovníky a pracovníky zajišťující agendu hmotné nouze. Vzdělávací akce byla financována z projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociá...

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Ve čtvrtek 26.01.2012 proběhla v Tetčicích u Brna v hotelu U Crlíků závěrečná konfrerence v rámci končícího projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenst...

K ČEMU JE NÁM EKONOMICKÁ GRAMOTNOST?

Rozvoj tržního hospodářství v posledních 20 letech s sebou nese také rozvoj finančního trhu a produktů určených běžným občanům (investiční příležitosti, platební prostředky, úvěry a půjčky...). Situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finanč...

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Ve čtvrtek 26. ledna 2012 se uskuteční v Tetčicích u Brna v hotelu U Crlíků závěrečná konference k projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradensví pro rom...

PRÁVO, LICHVA, PODVOD A ÚVĚROVÝ PODVOD V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Ve dnech 8. 11. 2011 až 11. 11. 2011 proběhl v Jihomoravském kraji v rámci projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském ...

ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE KURZŮ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI

S rozvojem tržního hospodářství v posledních 20. letech se u nás začal rovněž rychle rozvíjet finanční trh a v jeho rámci produkty pro běžného občana jako jsou různé investiční příležitosti, platební prostředky a rovněž úvěry a půjčky. Tato situace...