OP LZZ – EG JMK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- ING. JANA PAVLÁSKOVÁ (06. 03. 2012)

V rámci projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji“ jsem školila téma „Exekuce“, které bylo koncipováno jako dva semináře, z toho jeden seminář vedený lektorem a druhý seminář vedený lektorem se zapojením hosta, ...
» Zobrazit detail

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- ING. DAGMAR URBANCOVÁ (06. 03. 2012)

Teoretickým východiskem tématu semináře byla znalost problematiky psychologie dlouhodobě nezaměstnaných, vlastní práce s nezaměstnanými, setkávání s jinými etniky a zkušenost z terénu. To vše spolu se studiem literatury, reportáží, článků vedlo lektorku k vedení interaktivního semináře se sociálními pracovníky. Hl...
» Zobrazit detail

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- JUDR. LENKA MECOVÁ (06. 03. 2012)

Základním teoretickým východiskem všech majetkových trestných činů je úprava obsažená v článku 11 Listiny základních práva a svobod, která zaručuje ochranu vlastnického práva každého jedince. Jak skutková podstata trestného činu lichvy, tak i skutkové podstaty trestných činů podvodu a úvěrového podvodu chrání ma...
» Zobrazit detail

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- ING. JAROSLAV MANDERLA (06. 03. 2012)

Osobní bankrot a insolvenční řízení: Toto téma jsem rozdělil do následujících bloků: Úvod do insolvenčního práva Úpadek a hrozící úpadek Způsoby řešení úpadku Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení Účinky zahájení insolvenčního řízení Způsoby oddlužení podmí...
» Zobrazit detail

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI VDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI- ING. IVANA KARKOŠKOVÁ (06. 03. 2012)

Již koncem roku 2010 a po celý rok 2011 probíhala v Jihomoravském kraji vzdělávací akce pro terénní sociální pracovníky a pracovníky zajišťující agendu hmotné nouze. Vzdělávací akce byla financována z projektu „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství ...
» Zobrazit detail

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE (27. 01. 2012)

Ve čtvrtek 26.01.2012 proběhla v Tetčicích u Brna v hotelu U Crlíků závěrečná konfrerence v rámci končícího projektu s názvem Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji financovaného...
» Zobrazit detail

K ČEMU JE NÁM EKONOMICKÁ GRAMOTNOST? (07. 12. 2011)

Rozvoj tržního hospodářství v posledních 20 letech s sebou nese také rozvoj finančního trhu a produktů určených běžným občanům (investiční příležitosti, platební prostředky, úvěry a půjčky...). Situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finančních produktů, klade vyšší požadavky na jejich osobní...
» Zobrazit detail

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE (01. 12. 2011)

Ve čtvrtek 26. ledna 2012 se uskuteční v Tetčicích u Brna v hotelu U Crlíků závěrečná konference k projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradensví pro romské etnikum v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00165,...
» Zobrazit detail

PRÁVO, LICHVA, PODVOD A ÚVĚROVÝ PODVOD V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (21. 11. 2011)

Ve dnech 8. 11. 2011 až 11. 11. 2011 proběhl v Jihomoravském kraji v rámci projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Jihomoravském kraji seminář týkající se vybraných oblastí trestního práva se zamě...
» Zobrazit detail

ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE KURZŮ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI (15. 07. 2011)

S rozvojem tržního hospodářství v posledních 20. letech se u nás začal rovněž rychle rozvíjet finanční trh a v jeho rámci produkty pro běžného občana jako jsou různé investiční příležitosti, platební prostředky a rovněž úvěry a půjčky. Tato situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finančních ...
» Zobrazit detail