OP VK – lektoři MSK

UČEBNÍ MATERIÁLY K NOVĚ VYTVOŘENÝM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMŮM

V rámci realizace projektu s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech“, reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.07/01.0018, financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního roz...

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

Dne 31.12.2012 byla ukončena realizace projektu s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech“, reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.07/01.0018, financovaného prostřednictvím OP VK z...

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE K PROJEKTU

Dne 07.12.2012 se v hotelu Imperial v Ostravě uskutečnila závěrečná konference k projektu s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech“, reg. č. projektu CZ.1.07/3.2....

NOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

V rámci realizace projektu s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech, reg. číslo CZ/1.07/3.2.07/01.0018, financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního ro...

POZOR – ZMĚNA TERMÍNU VZDĚLÁVACÍ AKCE

Upozorňujeme, že došlo k přesunu termínu konání u vzdělávací akce s názvem Profesní etika v medicínském sektoru pro nelékařský personál pořádané v souvislosti pilotním ověřováním v rámci realizace projektu Rozvoj a prohlubování pokročilých andra...

VZDĚLÁVACÍ MODULY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKO ZKOUŠKA KVALITY VE VÝUCE PRO DOSPĚLÉ

Do své poslední části se přehoupl projekt s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech, č. CZ/1.07/3.2.07/01.0018, financovaný prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpo...

POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNOU KONFEFENCI – 7. PROSINCE 2012 V OSTRAVĚ

POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNOU KONFEFENCI – 7. PROSINCE 2012 V OSTRAVĚ s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech“, reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.07/01.0018, financovaného prostřednictvím...

VZDĚLÁVACÍ MODULY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKO ZKOUŠKA KVALITY VE VÝUCE PRO DOSPĚLÉ

Lektoři společnosti Petr Otáhal se v první polovině roku 2012 účastnili vzdělávání v problematice Profesní etika a v tématice Prožitkové vzdělávání. O oba tyto cykly byl velký zájem a úspěšné absolventky - lektorky připravují vzdělávací moduly pilotního...

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ - PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NEZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

Vážení obchodní přátelé,   dovoluji si Vás pozvat na dvoudenní odborný seminář, který pořádáme v rámci projektu s názvem: „Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových téma...

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ - PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Vážení obchodní přátelé,   dovoluji si Vás pozvat na dvoudenní odborný seminář, který pořádáme v rámci projektu s názvem: „Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových téma...

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ - PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TEAMBUILDUNGOVÉ AKTIVITY PRO PERSONÁLNÍ MANAŽERY

Vážení obchodní přátelé,   dovoluji si Vás pozvat na dvoudenní odborný seminář, který pořádáme v rámci projektu s názvem: „Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových téma...

V DUBNU POKRAČOVALO VZDĚLÁVÁNÍ TEAMBUILDINGEM

Pokračování teambuildingového vzdělávání začalo zajímavou hrou zacílenou na rozvoj teambuildingového myšlení. Tato metoda účastníky rozesmála a zároveň ukázala vzájemnou propojenost logiky s kreativitou. Účastníci byli pozitivně naladěni a aktivně se účas...

ŠKOLENÍ LEKTORŮ V ÚNORU

V únoru bylo zahájeno vzdělávání lektorů a konzultantů společnosti Petr Otáhal, s.r.o., v tématice týkající se zážitkového vzdělávání. Lektor jednoduchými a účelnými metodami ukázal zábavnou formu výuky. Lektoři účastníci se seznámili s novými interaktivn...

ETIKA V MANAŽERSKÉ PRAXI

Ve dnech 10. a 11. prosince 2011 se v ostravském hotelu Imperial uskutečnila v rámci projektu financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dov...

LEKTOŘI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SE NEBOJÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

Jak využít počítače nejen při přípravě na školení, ale i v jeho průběhu, či po jeho skončení již ví skupina 17 lektorů působících v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřo...

ENVIRONMENTÁLNÍ MINIMUM V KAŽDODENNÍ APLIKACI

V rámci pilotního ověřování proběhly na přelomu října a listopadu 2011 v ostravském hotelu Imperial dva dvoudenní kurzy environmentálního minima v každodenní aplikaci. Jeden kurz byl určen pro výrobní sektor a zúčastnilo se jej 25 zástupců výrobníc...

LZE SE NAUČIT PROFESNÍ ETICE?

Mnozí lektoři, zejména ti, kteří vzdělávají zdravotníky a sociální pracovníky, se setkávají s tím, že vedle tématu, které přednášejí, narazí na otázky související s etikou, morálkou, právem a hodnotami. Právě jim je určen cyklus pěti dvoudenních...

SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ - VYSOKÁ ÚROVEŇ SEMINÁŘŮ PRO

Lektoři společnosti Petr Otáhal se v jarních měsících účastnili vzdělávacího procesu v oblasti Enviromentu a nyní vytvořili nové vzdělávací moduly v tomto tématu, a to jak pro komerční sféru, tak pro úředníky veřejné správy. Ve dnech 26. října 2011 a 2...

ZÁVĚREČNÁ AKCE Z CYKLU ROZVOJE ANDRAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ

Ve dnech 23.05.2011 a 24.05.2011 se v rámci projektu s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech, reg. číslo CZ.1.07/3.2.07/01.0018, financovaného prostřednictvím OP ...

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE Z CYKLU ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ve dnech 02.05.2011 a 03.05.2011 se v rámci projektu s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech, reg. číslo CZ.1.07/3.2.07/01.0018, financovaného prostřednictvím OP ...

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE Z CYKLU ROZVOJE ANDRAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ

Ve dnech 24.03.2011 a 25.03.2011 se v rámci projektu s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech, reg. číslo CZ.1.07/3.2.07/01.0018, financovaného prostřednictvím OP ...

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE V RÁMCI PROJEKTU

Ve dnech 26.02.2011 a 27.02.2011 se v rámci projektu OPVK s názvem: Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech, vedeného pod číslem: CZ.1.07/3.2.07/01.0018, uskutečnila v ostra...

ANDRAGOGIKA - PARTNERSKÉ PŘÍSTUPY K ÚČASTNÍKŮM

Dne 6. a 7. ledna 2011 se v rámci projektu OP VK s názvem: Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech, vedeného pod číslem: CZ.1.07/3.2.07/01.0018, uskutečnila v ostravském hotelu ...