OP LZZ MSK + OLK + ZLK

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE (21. 11. 2012)

V rámci realizace projektu s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu, číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/66.00028, financovaného prostřednictvím OPVK z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na   ZÁVĚREČNOU KONFERENCI   Důvod konf...
» Zobrazit detail

PLATABNÍ KARTY JAKO DALŠÍ ZDROJ FINANCÍ (01. 10. 2012)

Malá plastiková kartička a přece má takovou moc a je zdrojem dalších financí. Proč, to je otázka, na jejíž odpověď byl zaměřen jeden ze seminářů projektu „ Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb“, reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/66.00028. Celý jede...
» Zobrazit detail

ROZŠIŘ SI SVÉ VZDĚLÁNÍ V EKONOMICKÉ OBLASTI A DÍKY TOMU ZLEPŠI KVALITU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM, OLOMOUCKÉM A ZLÍNSKÉM KRAJI (07. 09. 2012)

V říjnu loňského roku byl zahájen další z úspěšných projektů společnosti Petr Otáhal, s. r. o., projekt Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/66.00028, financovaný prostřednictvím OP LZZ ...
» Zobrazit detail

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČUJE NAVAZUJÍCÍM SEMINÁŘEM EXEKUCE II (10. 07. 2012)

Projekt „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb“ pokračoval navazujícím seminářem o exekucích. Téma exekucí je natolik exponované, že jsou mu v projektu věnovány dva dny. Po stručném připomenutí obsahu minulého semináře rozvíjeli účastníci další ...
» Zobrazit detail

STRAŠÁK JMÉNEM EXEKUCE (04. 06. 2012)

Na konci května proběhly v Moravskoslezském kraji další z řady seminářů realizovaných v rámci projektu Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb financovaného prostřednictvím OP LZZ Z ESF a státního rozpočtu ČR. Prostor byl tentokrát věnován problema...
» Zobrazit detail

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČUJE TÉMATEM EXEKUCE (01. 06. 2012)

Účastníci vzdělávacího projektu „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb“ pokračovali ve vzdělávání v průběhu měsíce května tématem Exekuce. S touto problematikou se setkávají jako terénní pracovníci, pracovníci sociálních odborů i zaměstnanci poraden...
» Zobrazit detail

KOMU SE VYPLATÍ ODDLUŽENÍ? (10. 05. 2012)

V průběhu dubna proběhl v rámci projektu „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb“ financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR další cyklus seminářů zaměřených na rozvoj ekonomické gramotnosti, tentokrát s názvem Osobní konkurz – ...
» Zobrazit detail

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST - INSOLVENTNÍ ZÁKON A KONSOLIDACE ÚVĚRŮ (30. 04. 2012)

V rámci cyklu školení ekonomická gramotnost proběhl seminář zaměřený na Zákon o úpadku, kdy byla skupina klíčových sociálních pracovníků seznámena se základními pojmy zákona, pravidly a postupem zahájení a průběhu insolventního řízení. Informace potřebné pro získání povolení oddlužení formou splátkového kalendář...
» Zobrazit detail

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST - BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ POSKYTOVATELÉ PŮJČEK (30. 03. 2012)

Cílem semináře bylo seznámit skupinu sociálních pracovníků se základními pravidly, podmínkami a rozdíly čerpání úvěrů a půjček u bankovních a nebankovních subjektů. V průběhu semináře byly probrány náležitosti a potřebná dokumentace žádosti o úvěr, členění úvěrů podle různých kritérií, zajištění úvěrů, ú...
» Zobrazit detail

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST - POKRAČUJEME VE VZDĚLÁVÁNÍ (13. 03. 2012)

Po více než dvouměsíční pauze začnou od poloviny března pokračovat kurzy ekonomické gramotnosti realizované v rámci projektu Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb, č. CZ.1.04/3.1.03/66.00028, financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpo...
» Zobrazit detail

K ČEMU JE NÁM EKONOMICKÁ GRAMOTNOST? (07. 12. 2011)

Rozvoj tržního hospodářství v posledních 20 letech s sebou nese také rozvoj finančního trhu a produktů určených běžným občanům (investiční příležitosti, platební prostředky, úvěry a půjčky...). Situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nabídkami finančních produktů, klade vyšší požadavky na jejich osobní...
» Zobrazit detail

OHLASY NA PRVNÍ KURZY EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI (05. 12. 2011)

ako lektorka ekonomické gramotnosti jsem měla možnost školit problematiku Mikroekonomie a Makroekonomie v rámci projektu s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Můj pocit z...
» Zobrazit detail

VZDĚLÁVAT SE MÁ SMYSL (04. 12. 2011)

Po náročných přípravných a organizačních procesech začaly v měsíci říjnu úvodní semináře z dvanáctidenního vzdělávacího cyklu ekonomické gramotnosti realizovaného v rámci projektu Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb financovaného prostřednictvím ...
» Zobrazit detail

ROZŠIŘUJEME SI SVÉ VZDĚLÁNÍ = ZLEPŠUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY (13. 10. 2011)

Na osmi místech v Moravskoslezském (2x v Havířově, 2 x v Ostravě, 1 x ve Frýdku-Místku a 1 x v Karviné), Olomouckém (1 x v Olomouci)a Zlínském kraji (1 x ve Zlíně) v průběhu druhé poloviny října 2011 odstartuje v rámci projektu OP LZZ s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši ...
» Zobrazit detail

INFORMACE O ZAHÁJENÍ PROJEKTU (18. 08. 2011)

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., začala prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovat další projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociální...
» Zobrazit detail

BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ POSKYTOVATELÉ PŮJČEK (30. 03. 2011)

V měsíci březnu pokračoval projekt „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaní sociálních služeb“ tématem Bankovní a nebankovní poskytovatelé úvěrů a půjček. Na trhu je velká škála různých typů úvěrů a půjček lišících se v různých základních parametrech jako jsou maximální do...
» Zobrazit detail