OP LZZ MSK + OLK + ZLK

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

V rámci realizace projektu s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu, číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/66.00028, financovaného prostřednictvím OPVK z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR si Vás dovo...

PLATABNÍ KARTY JAKO DALŠÍ ZDROJ FINANCÍ

Malá plastiková kartička a přece má takovou moc a je zdrojem dalších financí. Proč, to je otázka, na jejíž odpověď byl zaměřen jeden ze seminářů projektu „ Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociální...

ROZŠIŘ SI SVÉ VZDĚLÁNÍ V EKONOMICKÉ OBLASTI A DÍKY TOMU ZLEPŠI KVALITU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM, OLOMOUCKÉM A ZLÍNSKÉM KRAJI

V říjnu loňského roku byl zahájen další z úspěšných projektů společnosti Petr Otáhal, s. r. o., projekt Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, re...

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČUJE NAVAZUJÍCÍM SEMINÁŘEM EXEKUCE II

Projekt „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb“ pokračoval navazujícím seminářem o exekucích. Téma exekucí je natolik exponované, že jsou mu v projektu věnovány dva dny. Po stručném připomenu...

STRAŠÁK JMÉNEM EXEKUCE

Na konci května proběhly v Moravskoslezském kraji další z řady seminářů realizovaných v rámci projektu Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb financovaného prostřednictvím OP LZZ Z ESF a státního ro...

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST POKRAČUJE TÉMATEM EXEKUCE

Účastníci vzdělávacího projektu „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb“ pokračovali ve vzdělávání v průběhu měsíce května tématem Exekuce. S touto problematikou se setkávají jako terénní pracovn...

KOMU SE VYPLATÍ ODDLUŽENÍ?

V průběhu dubna proběhl v rámci projektu „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb“ financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR další cyklus seminářů zaměřených na...

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST - INSOLVENTNÍ ZÁKON A KONSOLIDACE ÚVĚRŮ

V rámci cyklu školení ekonomická gramotnost proběhl seminář zaměřený na Zákon o úpadku, kdy byla skupina klíčových sociálních pracovníků seznámena se základními pojmy zákona, pravidly a postupem zahájení a průběhu insolventního řízení. Informace potřebn...

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST - BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ POSKYTOVATELÉ PŮJČEK

Cílem semináře bylo seznámit skupinu sociálních pracovníků se základními pravidly, podmínkami a rozdíly čerpání úvěrů a půjček u bankovních a nebankovních subjektů. V průběhu semináře byly probrány náležitosti a potřebná dokumentace žádosti o úvěr, člen...

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST - POKRAČUJEME VE VZDĚLÁVÁNÍ

Po více než dvouměsíční pauze začnou od poloviny března pokračovat kurzy ekonomické gramotnosti realizované v rámci projektu Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb, č. CZ.1.04/3.1.03/66.0002...

K ČEMU JE NÁM EKONOMICKÁ GRAMOTNOST?

Rozvoj tržního hospodářství v posledních 20 letech s sebou nese také rozvoj finančního trhu a produktů určených běžným občanům (investiční příležitosti, platební prostředky, úvěry a půjčky...). Situace, kdy jsou lidé zasypáváni nejrůznějšími nab...

OHLASY NA PRVNÍ KURZY EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI

ako lektorka ekonomické gramotnosti jsem měla možnost školit problematiku Mikroekonomie a Makroekonomie v rámci projektu s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb financovaného prost...

VZDĚLÁVAT SE MÁ SMYSL

Po náročných přípravných a organizačních procesech začaly v měsíci říjnu úvodní semináře z dvanáctidenního vzdělávacího cyklu ekonomické gramotnosti realizovaného v rámci projektu Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kval...

ROZŠIŘUJEME SI SVÉ VZDĚLÁNÍ = ZLEPŠUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Na osmi místech v Moravskoslezském (2x v Havířově, 2 x v Ostravě, 1 x ve Frýdku-Místku a 1 x v Karviné), Olomouckém (1 x v Olomouci)a Zlínském kraji (1 x ve Zlíně) v průběhu druhé poloviny října 2011 odstartuje v rámci projektu OP LZZ s názvem Roz...

INFORMACE O ZAHÁJENÍ PROJEKTU

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., začala prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovat další projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt s názvem Rozšiř si své vzdělání v eko...

BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ POSKYTOVATELÉ PŮJČEK

V měsíci březnu pokračoval projekt „Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaní sociálních služeb“ tématem Bankovní a nebankovní poskytovatelé úvěrů a půjček. Na trhu je velká škála různých typů úvěrů a půjček liší...