MIMOŘÁDNÉ DOTACE NA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – POMOC VLÁDY ČR Z ESF ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo v rámci programů ESF k vyhlášení mimořádných výzev a zahájení realizace nových projektů, zaměřených na udržení zaměstnanosti a současně na zvyšování vzdělanosti zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Jedná se o projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“. Jedná se podporu podnikům čelícím současné hospodářské krizi pomocí prostředků Evropského sociálního fondu. Bližší informace Vám předá náš manažer projektu vzdělávání na osobním setkání s Vámi. Pro osobní schůzku volejte: 558 623 093 (od 08:00 do 16:00 h).