ÚSPĚŠNĚ PODPOŘENÉ PROJEKTY

Uspěli jsme v sociální výzvě ESF, kam jsme našim klientům připravili a podali dva projekty, a oba projekty byly výběrovou komisí podpořeny. Tyto projekty budeme nyní po dobu dvou let projektově řídit a administrovat. Jedná se o: JHS Centre, o. p. s. Projekt: Neformální pečovatelé v okrese Pardubice – podpora jejich kompetencí a systémové spolupráce. Schválená částka: 5,8 mil. Kč. O čem bude realizace projektu: Vývoj spolupráce sociální služby a neformálních pečovatelů, neakreditované vzdělávání neformálních pečovatelů a jejich setkávání. Druhý projekt je pro: ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o. p. s. Projekt: Podpora spolupráce a odborného rozvoje neformálních pečujících v okrese Ústí nad Orlicí a podpora jejich spolupráce s poskytovateli soc. služeb. Schválená částka: 5,8 mil. Kč. O čem bude realizace projektu: Vývoj spolupráce sociální služby a neformálních pečovatelů, neakreditované vzdělávání neformálních pečovatelů a jejich setkávání. Ing. Pavlína Guziurová, projektová manažerka.