ZPRÁVA Z PRŮBĚHU DOTOVANÉHO VZDĚLÁVACÍHO MODULU V RÁMCI OP LZZ

V březnu letošního roku byl zahájen projekt „Zvyšování ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“. Projekt, který zpracovala a prostředky z ESF získala naše společnost, umožňuje ve 12 studijních dnech (jednou za měsíc) pěti studijním skupinám (3 v Ostravě pro Moravskoslezský kraj a 2 pro Olomoucký kraj – v Olomouci a Přerově) zdokonalit se v dané problematice. První téma –„Makroekonomie jako celek“ se uskutečnila 2. března 2010 v Ostravě ve vzdělávací místnosti společnosti Čapek WINDUO. Po počáteční nedůvěře, co vlastně můžeme očekávat od takového tématu jako je Makroekonomie, se nám společně podařilo velmi brzy prolomit ledy a v uvolněné atmosféře jsme společně diskutovali o těchto okruzích: co je to hrubý domácí produkt, co znamená hypotéza životního cyklu, jaké jsou makroekonomické cíle, co jsou peníze a jaké plní funkce, co je to inflace, nezaměstnanost, monetární a fiskální politika, co je měnový kurz, mezinárodní obchod a další. Ve stejném duchu proběhly v měsíci březnu další 4 skupiny na téma makroekonomie V měsíci dubnu opět v pěti skupinách jsme se zabývali druhým tématem „mikroekonomie – analýza chování jednotlivých ekonomických subjektů“. Všichni jsme se již znali, takže atmosféra byla od počátku přátelská a neformální. Po zopakování pojmů z makroekonomie jsme se věnovali definici základních pojmů mikroekonomie, diskutovali jsme o tom, co je elasticita poprávky a nabídky, co ovlivňuje chování jednotlivce a co firmy, analyzovali jsme faktory vnějšího prostředí, řekli si, jaké jsou ekonomické výkazy ve firmě a vztahy mezi nimi. O spokojenosti účastníků svědčí jeden názor za všechny, který se objevil v hodnocení semináře. „Obdivuji, že se tak složitá témata dají vysvětlit tak srozumitelně a zjednodušeně“. Ing. Lumír Vantuch, lektor.