KULATÝ STŮL NA TÉMA CHUDOBY A SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ

Ve dnech 18. a 19. října 2010 se v Bruselu uskuteční 9. evropský kulatý stůl na téma chudoby a sociálního vyloučení. Letošní setkání pořádá belgické předsednictví a Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise. Účastníci kulatého stolu se zaměří na strategii EU pro aktivní začleňování a na novou strategii pro nadcházející desetiletí Evropa 2020. Poté bude následovat schůzka ministrů odpovědných za boj proti chudobě, která bude příležitostí k projednání výsledků schůzky a k vyvození závěrů. Každoroční kulatý stůl poskytuje platformu pro zástupce vlád, instituce EU, nevládní organizace, odborové svazy, organizace zaměstnavatelů a odborníky a také pro zástupce občanů, kteří žijí v chudobě a pociťují sociální vyloučení. Účastníci společně prozkoumají nové způsoby boje proti dvojímu zlu v podobě chudoby a sociálního vyloučení a stanoví metody sdílení nejlepší praxe po celé EU. Boj proti chudobě je hlavní prioritou belgického předsednictví, přičemž letošní kulatý stůl představuje klíčovou akci pořádanou v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010. Kromě diskusí, které se budou konat první den, dostanou účastníci příležitost k uskutečnění návštěv v terénu. Díky těmto návštěvám získají „praktičtější“ zkušenosti a lépe porozumí různým aspektům strategie aktivního začleňování. Tuto zprávu připravil: Ketchum Pleon jménem Evropské komise.