NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO NEZAMĚSTNANÉ

Dne 28. dubna pořádala společnost Petr Otáhal, s. r. o., významnou konferenci v Ostravě, na níž byly představeny úspěšné projekty, které přispějí k vytvoření nových pracovních míst pro řadu nezaměstnaných v tomto regionu a okolí. Konference se zúčastnili zástupci státní správy, pracovních úřadů a organizace působící v oblasti lidských zdrojů. Jejím cílem bylo seznámit zúčastněné s novými úspěšnými projekty, s novými pracovními příležitostmi pro uchazeče práce a s podmínkami pro vstup nezaměstnaných do těchto projektů. Nejdůležitějším cílem uvedených projektů je zajistit úspěšným absolventům rekvalifikace pracovní uplatnění. Yvetta Mikulcová představila občanské sdružení Ostravské slunéčko a jeho úspěšný grant z Evropského sociálního fondu (ESF) s názvem: „Zpět do práce prostřednictvím rekvalifikace Pracovník v sociálních službách – pečovatelka (nebo pečovatel) a dalších potřebných doplňujících motivačních a odborných aktivit a zajištění pracovního uplatnění“. Realizace výuky bude probíhat ve Frýdku-Místku, Ostravě a Karviné. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím úřadů práce nebo přímo v sídle Ostravského slunéčka ve Frýdku-Místku. Petra Lančová představila projekt s názvem „Vzdělávání osob se zdravotním postižením (lehká invalidita) k získání pracovního uplatnění na pozici strážný“, který realizuje občanské sdružení Ostravské slunéčko a který je taktéž financován z ESF. Jde o 20denní rekvalifikační program Strážný akreditovaný MŠMT ČR, DK 68-008-E, č. j. 3 668/11-24/147. Projekt bude probíhat v Ostravě, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a v Bruntálu. Ing. Zuzana Balická, DiS., představila projekt občanského sdružení Klubu personalistů Moravskoslezského kraje pod názvem: „Zpět na trh práce prostřednictvím rekvalifikace na operátora call centra“. Cílovou skupinou jsou zdravotně znevýhodnění lidé, kteří však nemají problém se svou mobilitou a nejsou znevýhodněni určitými smyslovými indispozicemi. Lidé z této cílové skupiny jsou evidováni na úřadech práce v Moravskoslezském kraji. Tento projekt je spolufinancován z ESF a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Velmi zajímavým a ambiciózním projektem společnosti Petr Otáhal, s. r. o., je rekvalifikace uchazečů o práci na pozici obráběč kovů. Tento pilotní projekt je schválen zatím jen pro město Jihlavu. Moravskoslezský kraj je průmyslovou oblastí, která potřebuje kvalifikované dělníky a techniky, proto lze předpokládat, že tento projekt bude úspěšný i pro tento kraji. Význam tohoto projektu spočívá nejen ve vytvoření nových pracovních míst, ale i v pomoci podnikům poptávající obráběče kovů nalézt kvalifikované zaměstnance. Ke zrodu těchto projektů přispěli svými nápady, podněty a zkušenostmi z praxe také personalisté a zaměstnanci pracovních úřadů Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastnili vzdělávacích akcí společnosti Petr Otáhal, s. r. o. Ing. Mgr. Petr ČERNOTA, P.R. manager marketingu a manager občanských aktivit