UKONČENÍ VZDĚLÁVACÍHO CYKLU

Dne 15.09.2010 proběhla poslední vzdělávací akce pro širokou veřejnost v Moravskoslezském kraji v rámci projektu: „Rozvoj ekonomické gramotnosti jako klíčová prevence proti zadluženosti“ v rámci celoevropského programu EY 2010 – Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Vzdělávací akce které probíhaly od května do září byly účastníky hodnoceny nadprůměrně. Závěrečná konference k projektu bude probíhat v první polovině prosince 2010 v Ostravě. Petr Otáhal, manažer projektu.