MOTIVAČNÍ KURZ – OBRÁBĚČ KOVŮ

Již podruhé jsem měla možnost a především tu čest vést výuku motivačního kurzu v rámci projektu Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů, registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00084. Projekt, jenž je realizován společností Petr Otáhal, s. r. o. je z řad osob dlouhodobě nezaměstnaných velice žádaný. Jako lektorka motivačního kurzu, který je nedílnou součástí tohoto projektu, mohu jednoznačně říci, že projekt jako takový předčil veškerá má očekávání a nejinak tomu je i na straně účastníků tohoto projektu. Mé mnoholeté zkušenosti a dogmata v lektorské činnosti byly tímto projektem „zpochybněny“. Jedná se především o skutečnost nadstandartní motivovanosti jednotlivých účastníků projektu, která je zapříčiněna garancí pracovního uplatnění ve společnosti MOTORPAL, a. s.. Společnost MOTORPAL, a. s. je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v kraji Vysočina. Motivace účastníků projektu je kromě garance pracovního uplatnění dále podpořena vyplácením stravného, proplácením jízdného z místa bydliště do místa výuky a v neposlední řadě Úřadem práce schvalovanou podporou při rekvalifikaci, jenž navazuje bezprostředně na motivační kurz. Účastníci projektu velmi kladně hodnotili koncept témat v motivační části. Především uvítali témata, jako jsou například pracovněprávní problematika či Exekuce a oddlužení. Letošní běh, jenž byl zahájen dne 17. ledna 2012 byl již druhým z celkového počtu čtyřech běhů. Z pohledu lektorky motivačního kurzu v rámci projektu Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů předpokládám nadstandartní zájem o tento projekt v nadcházejícím běhu, jehož termín zahájení je datován na 14. května 2012. V současné době přeji mnoho úspěchu stávajícím účastníkům projektu při závěrečných zkouškách a těším se na nové účastníky v nadcházejícím květnovém běhu. Zpracovala: Ing. Markéta Gajdzicová, lektorka.