OBRABĚČ KOVŮ – JIHLAVA

V letošním roce jsme opětovně zahájili realizaci programu motivačního kurzu a rekvalifikace na pozici obráběč kovů v rámci projektu Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů, registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00084. Tímto jsme navázali na velice úspěšný 1 běh tohoto projektu, který byl zakončen závěrečnou zkouškou, jenž proběhla 12. a 13. ledna 2012 v Jihlavě. Výstupem projektu byla skupina 9 úspěšných absolventů, kteří navýšili svou kvalifikaci díky kvalitně vytvořené rekvalifikaci, která byla po celou dobu svého trvání doprovázena podporou při rekvalifikaci. Úspěšným absolventům byly vzápětí nabídnuty pracovní smlouvy ve společnosti Motorpal, a. s., Jihlava, kde také všichni absolventi našli své pracovní uplatnění Letošní běh byl zahájen 17. ledna 2012 s počtem 13ti osob. Jedná se o osoby dlouhodobě nezaměstnané (déle jak 5 měsíců), které byly vybrány a pozvány Úřadem práce v Jihlavě a ostatních přilehlých kontaktních pracovišť. Z pozice člena realizačního týmu přeji všem účastníkům druhého běhu, aby bez sebemenších potíží absolvovali rekvalifikační kurz a v takto hojném počtu se sešli u závěrečné zkoušky, která proběhne 21. a 22. května 2012. Samozřejmostí je zajištění úspěšným absolventům pracovní uplatnění ve společnosti Motorpal, a. s. Jsem velmi potěšen, že se první běh projektu setkal pouze s pozitivními ohlasy z řad uchazečů o zaměstnání v evidenci Úřadu práce. Tato skutečnost je pro mne hnacím motorem, že svou prací přispívám na skutečně dobrou věc. Pracovní uplatnění našich úspěšných absolventů je pro nás prioritou, kterou doposud zajišťujeme na 100%. Věřím, že to takto bude i u zbylých dvou běhů, které nás v letošním roce ještě čekají. V případě zájmu o zařazení do projektu: Kontaktujte svou zprostředkovatelku zaměstnání na Úřadu práce, popřípadě koordinátora cílové skupiny Bc. Irena Balogová, tel.: 605 085 952, e-mail: irena.balogova@petrotahal.cz, Zpracoval: Bc. Jaroslav Svrček.