OBRABĚČ KOVŮ – PRAKTICKÁ ČÁST

Dne 22. května skončil již druhý běh rekvalifikace obráběče kovů v Jihlavě. Praktická část vždy proběhla na výcvikových pracovištích Motorpalu, a.s. na Humpolecké ulici v Jihlavě. Během praktické části se většina uchazečů projevila kladně, takže po úspěšném absolvování kurzu následovalo uzavření pracovního poměru v naší a.s. Lze konstatovat, že až na jednu výjimku, všichni absolventi rekvalifikace u nás nadále pracují. Mistři jednotlivých výrobních středisek jsou s kvalitou těchto rekvalifikantů  spokojeni. Nyní často i převyšují nově nastupující zájemce z volného náboru.

Tento týden ve středu 13. června jsme zahájili praktickou výuku třetího běhu, který vyvrcholí v polovině září závěrečnými zkouškami. Praktickou část zahájilo celkem 11 nových zájemců o rekvalifikaci. Věřím, že většina z nich opět obstojí a výhledově posílí řady kmenových Motorpalováků v hlavní výrobě.Ing. Miloslav Cmunt – vrchní mistr odborného výcviku.