POSLEDNÍ BĚH PROJEKTU

Manuální práce se jistě nebojí 18 uchazečů o zaměstnání z Jihlavska, kteří se rozhodli spojit svoji budoucnost s tradičním řemeslem. Nyní k tomu měli jedinečnou příležitost, protože společnost Petr Otáhal počátkem září otevřela čtvrtý a zároveň poslední běh projektu „Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů“, realizovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Pro první dva týdny byl v harmonogramu projektu naplánován motivační kurz. Účastníci si v jeho průběhu vyzkoušeli své komunikační dovednosti, naučili se zvládat stres a řešit konflikty na pracovišti i v soukromí.
Velký důraz byl v průběhu celého motivačního kurzu kladen na pracovněprávní problematiku. Budoucí strojaři tak budou vědět nejen jaké náležitostí má mít pracovní smlouva, ale také mnoho dalších informací, které mohou využít ve svém budoucím povolání

Michal Bareš, lektor motivační části.