POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNOU KONFERENCI 14. BŘEZNA 2013

Ve čtvrtek 14. března 2013 se uskuteční v Tetčicích u Brna v hotelu U Crlíků závěrečná konference k projektu Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů, registrační číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/63.00084, financovanému prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR.

Smyslem konference je setkání účastníků vzdělávacího programu Obráběč kovů a odborníků z veřejné správy, neziskových organizací ap., zhodnocení výsledků projektu a zapojené cílové skupiny nezaměstnaných osob. Účastníkům z řad odborné veřejnosti budou prezentovány nejdůležitější momenty z realizace projektu, včetně konkrétních výstupů a diskuze nad aktuálními problémy spojenými s uplatnitelností cílové skupiny na trhu práce a také možnosti dalšího využití ESF k financování jejich aktivit.

Pokud máte zájem se konference zúčastnit, proveďte co nejdříve rezervaci v sekci veřejné kurzy nebo e-mailem na sekretariat@petrotahal.cz.  Účast na konferenci je zcela zdarma, avšak počet míst je omezen.