PRONÁJEM V RÁMCI PROJEKTU OBRÁBĚČ KOVŮ

Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00084 Název projektu: Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů Název zakázky: Zadávací řízení na dodavatele pronájmu školící místnosti a dílny v Jihlavě CZ.1.04/2.1.01/63.00084 Datum vyhlášení zakázky: 27.07.2011 Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Zuzana Balická, DiS., koordinátor projektu, tel.: 737 509 155, e-mail: zuzana.balicka@petrotahal.cz Lhůta pro podávání nabídek: Lhůta podání nabídky končí dne 19.8.2011 v 12:00 h. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou do hodnocení zařazeny. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky. Otvírání obálek je veřejné a proběhne dne 22.8.2011 v 08:00 h v místě podání nabídek. Popis předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění prostoru v Jihlavě pro realizaci rekvalifikačního kurzu kovoobraběčské práce, který má 4 běhy po 12 osobách. Veřejná zakázka je rozdělená do dílčích plnění: a) Dílčí plnění 1: školící učebna – teoretická část výuky o kapacitě min. 12 osob. Jeden běh 31 dní. Počet pronajatých dní 124. Max. cena celkem: 282.720,- Kč vč. DPH. b) Dílčí plnění 2: dílna – praktická část výuky, vybavena klasickými obráběcími soustruhy, bruskami a frézkami pro kapacitu min. 12 osob. Součástí pronájmu je spotřeba materiálu a přirozené opotřebení používaných pomůcek, pro praktický výcvik. Jeden běh 57 dní. Počet pronajatých dní: 228. Max. cena celkem: 1.600.560,- Kč vč. DPH Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: a) Dílčí plnění 1: školící učebna 235.600,- Kč bez DPH (282.720,- vč. DPH). Jedná se o maximální cenu. b) Dílčí plnění 2: dílna 1.333.800,- Kč bez DPH (1.600.560,-vč. DPH). Jedná se o maximální cenu Zpracovala: Ing. Zuzana Balická, DiS. Koordinátor projektu