REKVALIFIKACE V OBORU OBRABĚČ KOVŮ

Firma Petr Otáhal, s.r.o. se rozhodla realizovat dobrý nápad a nabídnout nezaměstnaným rekvalifikaci v oboru obráběč kovů. Dobrý nápad je to především proto, že je o tuto profesi mezi zaměstnavateli z oblasti strojírenského průmyslu zájem a úspěšní absolventi projektu financovaného EU s názvem Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů mají v rámci projektu zajištěnou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem. Zatím byly závěrečnou zkouškou ukončeny 2 běhy tohoto vzdělávacího programu a účastníci 3. běhu budou absolvovat závěrečné zkoušky v polovině září 2012. A v polovině září se také rozběhne 4. běh vzdělávacího programu Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů. Zatím všichni absolventi vykonali závěrečnou zkoušku s velmi dobrými výsledky. A všichni získali práci u firmy Motorpal, a.s. v Jihlavě. Vzdělávací program má v rámci odborné rekvalifikace dvě části, teoretickou a praktickou. Jako lektorka teoretické přípravy účastníků kurzu v oboru Obráběč kovů, mohu říci, že vzdělávání v jednotlivých bězích není rozhodně jednotvárné, protože účastníci kurzů mají v každém běhu jiné složení jak co do výše vzdělání, tak co do oborů, ve kterých v životě pracovali. Podle toho musím přizpůsobovat metody, jak navázat a ukotvit nové poznatky z oblasti strojírenské technologie na předešlé zkušenosti účastníků kurzu a také jak vše potřebné vysvětlit tak, aby se jedni nenudili a druzí měli šanci vše pochopit. V prvních několika dnech mají někteří účastníci kurzu strach, že nedostojí požadavkům závěrečných zkoušek a velké obavy mají z výuky teorie. Ale když poznají, že je výuka teorie promyšlena a vedena tak, aby všemu porozuměli, vyzkoušeli si a např. viděli i na videu a pro zapamatování vědomostí je výuka proložena několikerým opakováním každé potřebné znalosti postupně od nižšího k  vyšším stupni jejího reprodukování, jejich obavy pominou. Všichni absolventi v obou ukončených bězích vykázali u závěrečných zkoušek velmi dobré znalosti. Těším se, že stejně dopadnou i absolventi dalších běhů vzdělávacího programu Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů. A všem absolventům přeji, aby se následně s pomocí nové pracovní smlouvy dobře uplatnili v profesním životě. Je to pro ně start do nové profese, ať se jim daří!

Lektorka: Ing. Marie Dostálová