UKONČENÍ DRUHÉHO BĚHU – OBRABĚČ KOVŮ

Pro  dlouhodobě nadměrný zájem ze strany podniků působících ve zpracovatelském průmyslu v oblasti automotive a strojírenství o pracovníky v odborných strojírenských profesích – především pak obráběčů kovů, vznikla poptávka po rekvalifikaci v tomto odvětví. Příležitosti využila společnost Petr Otáhal, s.r.o.,  která v Jihlavě zahájila letos v září projekt Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky (SR ČR) prostřednictvím Operačního Programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

22. června 2012 byl ukončen již druhý běh tohoto programu rekvalifikace. Ve  druhém běhu zájemci o rekvalifikaci zpočátku absolvovali motivační kurz a potřebné konzultace. Po té byla zahájena vlastní rekvalifikace na obráběče kovů.  Rekvalifikace se skládala z teoretické a praktické části. V teoretické se  účastníci rekvalifikačního kurzu učili především číst technickou dokumentaci a ovládat základy kontroly a měření, dále zvládli základy teorie obrábění, vytvářeli výrobní postupy a získali další potřebné vědomosti v oblasti strojírenství. Získané teoretické vědomosti aplikovali v praktické části rekvalifikace, která se konala ve společnosti Motorpal, a.s. 21. a 22.června 2012 složili účastníci 2. běhu rekvalifikačního kurzu Obráběč kovů závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška se skládala z teoretické a praktické části. Všichni účastníci složili závěrečné zkoušky s výbornými výsledky a nyní pracují ve společnosti Motorpal, a. s Zpracoval: Ing. Marie Dostálová, lektor  rekvalifikační části.