UKONČENÍ TŘETÍHO BĚHU – OBRABĚČ KOVŮ

13. a 14. září 2012 proběhly závěrečné zkoušky rekvalifikantů v rámci projektu Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů a byl tak končen již třetí běh tohoto programu rekvalifikace.  Ve třetím běhu zájemci o rekvalifikaci nejprve absolvovali motivační kurz. Po té byla zahájena teoretická část vlastní rekvalifikace na obráběče kovů.  Získané teoretické vědomosti aplikovali účastníci rekvalifikačního kurzu v praktické části rekvalifikace, která se konala ve společnosti Motorpal, a.s. Závěrečná zkouška se skládala z teoretické a praktické části. Všichni účastníci složili závěrečné zkoušky s velmi dobrými výsledky a nyní pracují ve společnosti Motorpal, a. s.

Ing. Marie Dostálová, lektorka