ZAHÁJENÍ ČTVRTÉHO BĚHU – OBRABĚČ KOVŮ

Čtvrtý a poslední běh projektu Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů započal 18. září 2012. V něm se účastníci kurzu v teoretické části naučí především číst technickou dokumentaci, zvládnou teoretické znalosti potřebné ke kontrole a měření a v neposlední řadě získají znalosti teorie obrábění. Významnou znalostí, kterou si z teorie přinesou do praxe je schopnost sestavení výrobních postupů v oblasti obrábění. Získané teoretické znalosti uplatní na praxi ve firmě  Motorpal a.s. V Motorpalu a.s. také získají po ukončení praxe pracovní smlouvu.

Ing. Marie Dostálová, lektorka