KONAL SE DALŠÍ PORADENSKÝ DEN PRO ABSOLVENTY PROJEKTU

Ve čtvrtek 28. března 2013 byl pro účastníky rekvalifikačních kurzů projektu Restart uspořádán další poradenský den. Absolventi kurzu Pracovník v sociálních službách byli pozváni sídla společnosti Petr Otáhal, s.r.o. ve Frýdku-Místku.

Cílem setkání byla především aktivizace účastníků, kteří jsou stále bez zaměstnání a hledají uplatnění v sociálních službách. Přes cílenou propagaci této akce (písemné pozvání) se nakonec dostavilo ze čtyřiceti oslovených jen pět osob.

Dopoledne bylo věnováno poradenství při hledání zaměstnání, konzultace k odborným znalostem pracovníka v sociálních službách či využití počítače s připojením na internet. Lektorka rekvalifikace Mgr. Vaculová poskytla aktuální a praktické informace a rady k výběrovým řízením v zařízeních poskytujících sociální služby a zopakovala nejdůležitější části zákona o sociálních službách, jejichž znalost je pro zájemce o práci v sociálních službách nezbytná.

Velká pozornost byla věnována tematice, která se týká komunikace zájemců o práci se zaměstnavateli, pravidel úpravy životopisů či návodu pro tvorbu motivačních dopisů. Tyto oblasti jsou nezaměstnanými stále opomíjeny, přestože jsou pro úspěch při hledání uplatnění na trhu práce prioritní.

Všechny poradenské služby a informační servis byly účastníkům poskytnuty bezplatně.

Mgr. Hana Vývodová, manažerka projektu