MOTIVAČNÍ ČÁST PRVNÍHO BĚHU REKVALIFIKACE UKONČENA

Na začátku rekvalifikace absolvují frekventanti motivační kurz, který tyto mladé a vnímavé osoby konfrontuje s aktuálními tématy z oblasti pracovní a životní motivace, zvládání stresu, ekonomické gramotnosti a kompletní pracovní tematiky. První běh tohoto projektu byl zahájen 02.04.2012 a frekventanti se v průběhu motivační části aktivně zapojili do různých psychologických her a testů, vyzkoušeli si jednotlivé metody napomáhající k sebepoznání a konfrontací s aktuální problematikou pracovního i osobního života. Překvapením pro lektory bylo nejen aktivní zapojení frekventantů, ale i zdravý kritický pohled, který dopomáhal vytvářet příjemné prostředí plné různých přístupů a nastolení pluralitního řešení aktuálních témat. Motivace těchto osob je velmi vysoká, ale záleží jen na každém z nich, jak se dokáží poprat s těžkostmi, které na ně pracovní i osobní život připraví. Společnost Petr Otáhal, s.r.o., dává těmto osobám jedinečnou možnost, začít novou kariéru a neupadnout do skeptického tunelového vidění světa, ale naopak si rozšířit obzory o nové možnosti seberealizace. Zpracoval: Bc. Milan Ježek, lektor motivačních a odborných kurzů.