PORADENSKÝ DEN PRO ABSOLVENTY KURZŮ PROJEKTU RESTART

Ve středu 13. února 2013 byl pro účastníky rekvalifikačních kurzů projektu Restart  uspořádán poradenský den. Všichni úspěšní absolventi kurzu Pracovník v sociálních službách byli pozváni do Hotelu Harmony v Ostravě. Cílem setkání byla především aktivizace účastníků, kteří jsou stále bez zaměstnání a hledají uplatnění v sociálních službách. Přes velkou propagaci této akce se nakonec dostavilo z šesti desítek oslovených jen sedm osob.

Všechny poradenské služby a informační servis byly účastníkům poskytnuty bezplatně. Jednalo se o poradenství při hledání zaměstnání, konzultace k odborným znalostem pracovníka v sociálních službách či využití počítače s připojením na internet.

Lektorka rekvalifikace Mgr. Vaculová poskytla aktuální a praktické informace a rady k výběrovým řízením v zařízeních poskytujících sociální služby a zopakovala nejdůležitější  části zákona o sociálních službách, jejichž znalost je pro zájemce o práci v sociálních službách nezbytná.

Setkání se zúčastnila také ředitelka jednoho z pobytových zařízení sociálních služeb, aby pohovořila o profesi pracovník v sociálních službách z pohledu zaměstnavatele. Součástí setkání byla také výměna zkušeností absolventů kurzů s hledáním práce a vyrovnáváním se s dlouhodobou nezaměstnaností. Manažerka projektu Mgr. Vývodová předala aktuální informace o volných místech v Moravskoslezském kraji  a potenciálních zaměstnavatelích. Dále předala účastníkům doporučení týkající se postupu při jednání se zaměstnavateli, pravidlech úpravy životopisů či návodu pro tvorbu motivačních dopisů.

K dispozici byly po celou dobu notebooky s připojením na internet a všichni účastníci obdrželi materiály s praktickými informacemi ohledně hledání zaměstnání.

Mgr. Hana Vývodová, manažerka projektu