PŘEDPOSLEDNÍ ETAPA REKVALIFIKAČNÍ ČÁSTI KURZU „PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PEČOVATEL“ SE BLÍŽÍ KE KONCI

Čtvrtá a předposlední etapa rekvalifikační části kurzu „Pracovník v sociálních službách – pečovatel“v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00229, se blíží ke konci.

 

Na studenty čekají již jen 2 dny teoretické výuky a poté týdenní praxe. Většina studentů praxi absolvuje v Ambrosii – Domově pro osoby se zdravotním postižením a v Domově se zvláštním režimem. Dva studenti budou chodit na praxi do Vzájemného soužití.

 

I tento čtvrtý běh začal motivační částí, která začala 24. 9., trvala 11 dní a skončila 9.10. 2012. Na motivační část plynule navázala část rekvalifikační, vymezená přesně dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Teorie rekvalifikace začala 10.10. a skončí 30.10., což znamená, že studenti absolvovali 15 dní výuky, kdy probírali zákon o sociálních službách, SQSS, komunikaci, nemoci seniorů i mentálně postižených, aj. témata.

 

Teoretická výuka byla oživená 2 exkurzemi, aby měli studenti přehled o budoucích možnostech zaměstnání. Exkurze byla úmyslně směřována do jiných zařízeních, než v jakých bude praxe a proto studenti rekvalifikace navštívili Domov Beruška, což je zařízení pro děti od 3 – 15 let s mentální retardací a kombinovaným postižením. Toto zařízení spadá pod Čtyřlístek Ostrava, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením. Druhá exkurze byla naopak u lidí v terminálním stádiu nemoci, v Hospici sv. Lukáše, což je zařízení Charity Ostrava.

 

Díky exkurzím, teoretické výuce a iniciativě studentů bude jistě skupina 16 lidí připravena na praxe a závěrečné zkoušky co nejlépe.

 

Mgr. Markéta Vaculová – lektor kurzu.