PREZENTACE PROJEKTU NA ODBORNÉ KONFERENCI

Ve čtvrtek 27. 9. 2012 se konala v Ostravě v Hotelu Harmony oborná konference, kterou pořádalo Občanské sdružení Ostravské slunéčko v rámci ukončení dvou úspěšných projektů pro nezaměstnané. Součástí programu bylo vystoupení lektorky společnosti Petr Otáhal, s.r.o. paní Mgr. Vaculové, která představila obsah a cíle projektu Restart – podpora pracovní integrace, popsala jeho dosavadní průběh, specifika zapojené skupiny a výsledky prvních tří běhů kurzů. Účastníci konference, mezi kterými byli mj. zástupci organizací působících v oblasti sociálních služeb, byli vyzváni ke spolupráci při zajišťování pracovního uplatnění absolventů kurzů Pracovník v sociálních službách organizovaných v rámci projektu Restart.