PROJEKT RESTART PODPOŘIL 64 NEZAMĚSTNANÝCH OSOB

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., realizuje od podzimu 2011 projekt „Restart – podpora pracovní integrace“ (CZ.1.04/3.3.05/68.00.229). Plánovaný termín ukončení je v dubnu 2013, kdy se bude v Ostravě konat  závěrečná konference, na které budou odborné veřejnosti prezentovány výstupy projektu.

Cílovou skupinou projektu byly osoby do 25 let věku nebo nad 50 let. Obě věkové skupiny musely zároveň splňovat podmínku základního vzdělání a evidence na některém úřadu práce v Moravskoslezském kraji. Pro tuto specifickou skupinu nezaměstnaných bylo za finanční podpory projektu zorganizováno v roce 2012 pět běhů kurzu Pracovník v sociálních službách.

Každý účastník absolvoval v rámci vzdělávání celkem 31 školících dnů. Kurz začínal jedenáctidenní motivační částí, na niž plynule navazovala 150 hodinová rekvalifikace Pracovník v sociálních službách s akreditací MPSV. Teoretická výuka obsahovala odborná témata z oblasti ošetřovatelství, pečovatelství, komunikace, právní problematiky, standardů kvality, psychologie apod. Teoretické vědomosti si účastníci ověřují v rámci 5 denní praxe, která probíhala v některém ze zařízení poskytujících sociální služby. Účastníci tak již v průběhu rekvalifikace získali tolik potřebnou zkušenost s poskytováním služeb klientům z řad seniorů, zdravotně handicapovaných či osobám s demencí. Úspěšní účastníci rekvalifikace mohli zároveň absolvovat mezinárodní zkoušku pro získání Evropského certifikátu v sociálních službách.

Projekt byl koncipován celkem pro 60 osob, nakonec bylo podpořeno 64 osob. Závěrečnou zkoušku složilo 55 osob, což znamená úspěšnost 86%. Cílem projektu je aktivizace cílové skupiny k profesnímu vzdělávání, k zaměstnání a jeho udržení, včetně zajištění pracovního uplatnění na pozici Pracovník v sociálních službách minimálně pro polovinu úspěšných absolventů rekvalifikace. Závěr projektu je tedy věnován intenzívní poradenské práci s cílovou skupinou pro podporu jejich zaměstnání v resortu sociálních služeb.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Hana Vývodová, manažerka projektu