SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ POSLEDNÍHO BĚHU REKVALIFIKAČNÍHO KURZU PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Pátý a také poslední běh rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách – pečovatel

v rámci projektu Restart – podpora pracovní integrace, byl ukončen se 100% úspěšností.

 

Kurz probíhal od 31. 10. – 13. 12. 2012. Početnou skupinu tvořilo 19 studentů se základním vzděláním, ve složení 1 muž a 18 žen. Muž a 10 žen spadalo do cílové skupiny nad 50 let a zbývajících 8 dívek patřilo do cílové skupiny ohraničené maximálním věkem 25 let.

 

Kurz jako všechny předchozí běhy začal 11 denní motivační částí, na niž plynule navazovala 150 hodinová teoretická výuka a praktická část. Teorie rekvalifikace pracovníka v sociálních službách (PSS) trvala 15 dní a zahrnovala mnoho témat ze sociální a zdravotní oblasti, jako je zákon o sociálních službách, komunikace, diagnózy uživatelů, ošetřovatelská a pečovatelská témata, aj.

 

Praktická část trvala 5 dní a probíhala v několika zařízení sociálních služeb, kde si studenti kurzu ověřili a rozšířili teoretické vědomosti v praxi.  Studenti praxe absolvovali v devíti zařízeních provozujících služby sociální péče nebo prevence či poradenství (Hospic Frýdek-Místek. Jordán Třinec, což je zařízení Slezské Diakonie. Vzájemné soužití Ostrava. Charita Český Těšín. Magistrát města Karviná, DZR Ambrosie Orlová. Domov pro seniory Zlaté Slunce Ostrava. DZP Čtyřlístek Ostrava. DZP Santé Havířov). Pozitivní pro lektorku kurzu bylo, že většinu studentů personál sociálních zařízení hodnotil velice kladně.

 

Po úspěšně vykonané praxi mohli frekventanti kurzu přistoupit k závěrečné zkoušce, konané poslední den kurzu, tj. 13. 12. 2012. Také závěrečný písemný test z teoretických vědomostí dopadl velice dobře a všech 19 účastníků rekvalifikaci úspěšně dokončilo, což představuje veliký úspěch realizovaného projektu.

 

Všichni účastníci kurzu zároveň mohli využít možnosti zúčastnit se bezplatně mezinárodní zkoušky pro získání Evropského certifikátu v sociálních službách (ECC), která následovala 17. 12. 2012.

 

Všem úspěšným absolventům ze všech 5-ti běhů kurzů bych chtěla popřát mnoho úspěchů v životě a především v zaměstnání na pozicích pracovník v sociálních službách.

 

Za realizační tým, Mgr. Markéta Vaculová – lektor kurzu.