VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODAVATELE STRAVNÉHO PRO CÍLOVOU SKUPINU

Dne 10. 11. 2011 vyhlásila společnost Petr Otáhal, s. r. o., veřejnou zakázku na dodavatele stravného pro cílovou skupinu, která je realizována v rámci projektu „Restart – podpora pracovní integrace“ registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/68.00229. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem zakázky je dodávka stravného pro cílovou skupinu 1920 osob, která se bude školit. Stravné na 1 osobu je v maximální hodnotě 140,- Kč vč. DPH. Stravné může být zajištěno také formou stravenek. Školení bude realizováno v Moravskoslezském kraji (Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná). Celkem proběhne 155 školících dnů. Název zakázky: Stravné pro cílovou skupinu. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: maximální cena 268.800,- Kč vč. DPH. Lhůta pro podání nabídek končí dne 06. 12. 2011 v 10:00 hod. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou do hodnocení zařazeny. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky. Otevírání obálek proběhne dne 07. 12. 2011 ve 14:00 hod. v místě podání nabídek. Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jan Michalec, e-mail: jan.michalec@petrotahal.cz, tel.: 734 498 005. Výzvu k podání nabídek rovněž naleznete na internetových stránkách www.esfcr.cz.