VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STRAVNÉHO PRO CÍLOVOU SKUPINU

Dne 10.11.2011 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem Stravné pro cílovou skupinu, která byla realizována v rámci projektu „Restart – podpora pracovní integrace“ , reg. č. CZ.1.04/3.3.05/68.00229. Výzva k podání nabídek byla zaslána 5 potencionálním dodavatelům. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 06.12.2011. V daném termínu podali svou nabídku 3 potencionální dodavatelé. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 07.12.2011. Z hodnocení byla vyloučena jedna nabídka, neboť nesplňovala požadavky zadavatele uvedené ve výzvě. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 07.12.2011 se zadavatel rozhodl, dle doporučení hodnotící komise, pro nabídku podanou společností Le Chèque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99,140 00 Praha 4, IČO 62913671, která získala v hodnocení nejvyšší počet bodů a byla proto vyhodnocena jako nejlepší. Hodnocení probíhalo na základě kritérií: Nabídková cena s váhou 60% a Servisní služby s váhou 40%. Pořadí hodnocených nabídek je následující: 1. Le Chèque Déjeuner s.r.o.: 98,4 b., 2. Sodexo Pass Česká Republika a.s.: 96,8 b. Zpracoval: Ing. Jan Michalec.