VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM ŠKOLICÍCH PROSTOR

Dne 01.02.2012 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem Výběrové řízení na pronájem školících prostor, CZ.1.04/3.3.05/68.00229, která byla realizována v rámci projektu „Restart – podpora pracovní integrace“. Výzva k podání nabídek byla zaslána 5 potencionálním dodavatelům. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 17.02.2012. V daném termínu podali svou nabídku 2 potencionální dodavatelé. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne 20.02.2012. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek se zadavatel rozhodl, dle doporučení hodnotící komise, uzavřít smlouvu s panem Tomášem Poláškem, Sadova 609, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 73138908, jehož nabídka získala v hodnocení nejvyšší počet bodů a byla proto vyhodnocena jako nejlepší. Hodnocení probíhalo na základě kritérií: Nabídková cena s váhou 40%, Dopravní dostupnost s váhou 20% a Zázemí školících prostor s váhou 20%. Pořadí hodnocených nabídek je následující: 1. Tomáš Polášek: 95,33 b., 2. ORCO Hotel Ostrava, a.s. (Hotel IMPERIAL): 92,4 b. Zpracoval: Ing. Jan Michalec.