ZPRÁVA O MOTIVAČNÍ ČÁSTI ČTVRTÉHO BĚHU PROJEKTU RESTART

Motivační část v projektu restart byla velice zajímavá pro většinu frekventantů, jelikož jejich problémy v některých případech převyšovaly jejich možnosti a právě problematika nezaměstnanosti, stres a ekonomická gramotnost pomáhá nalézt nové cesty k lepším zítřkům. Každý frekventant si nalezne v této motivační části svou část, která ho zajímá nejvíce a té se snaží věnovat, jelikož každý z nich má jiné potíže, které potřebuje v sobě nebo ve svém okolí vyřešit. Přejeme spoustu úspěchů v odborné části a úspěšné závěrečné zkoušky.

 

Milan Ježek, koordinátor cílové skupiny