MOTIVAČNÍ ČÁST DRUHÉHO REKVALIKAČNÍHO KURZU PROJEKTU V PLZNI

V období od 20. června do 4. července 2012 proběhla motivační část již druhého z šesti rekvalifikačních kurzů projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 14 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany a Tachov. Motivační část kurzu jich úspěšně ukončilo 13, z toho 6 žen. Jedna uchazečka byla z kurzu vyřazena z důvodu zdravotní nezpůsobilosti vykonávat pracovní pozici strážného.

Z úspěšných 13 absolventů v širokém věkovém rozmezí 19 až 59 let je osm starších 50 let, což je v kombinaci se zdravotním postižením značně znevýhodňuje na trhu práce. Pokud kurz úspěšně absolvují, bude o ně v bezpečnostních agenturách působících v Plzni zájem na pozice strážných, které jsou vyčleněny pro osoby  se zdravotním postižením.

Absolventi motivační části kurzu měli o probíranou tématiku velký zájem, byli aktivní a zadané samostatné úkoly vypracovávali zodpovědně. Je předpoklad, že všichni úspěšně absolvují i vlastní rekvalifikaci a budou dobře připraveni k závěrečné zkoušce.

Další kurz bude v Plzni zahájen 3. srpna 2012 a pak proběhnou postupně ještě tři kurzy v období září – prosinec 2012. Účast v těchto kurzech bude opět nabízena  osobám zdravotně znevýhodněným, které jsou evidovány na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany a Tachov.

 

Zpracoval: Ing. Milan Šmehlík, lektor motivačních kurzů projektu.