MOTIVAČNÍ ČÁST PRVNÍHO REKVALIFIKAČNÍHO KURZU PROJEKTU V PLZNI

V období od 27. března 2012 do 11. dubna 2012 proběhla motivační část prvního z šesti rekvalifikačních kurzů projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 13 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR Plzeň – město. Motivační část kurzu jich úspěšně ukončilo 8, z toho 3 ženy. Dva uchazeči byli z kurzu vyřazeni z důvodu zdravotní nezpůsobilosti vykonávat pracovní pozici strážného, jeden uchazeč si našel v průběhu kurzu zaměstnání, jeden přestal kurz navštěvovat a jedna uchazečka musela kurz přerušit z důvodu zranění. V kurzu bude pokračovat po uzdravení v dalším běhu. Všichni úspěšní absolventi motivační části kurzu měli o probíranou tématiku velký zájem, byli aktivní a zadané samostatné úkoly vypracovávali zodpovědně. Je předpoklad, že všichni úspěšně absolvují i vlastní rekvalifikaci a budou dobře připraveni k závěrečné zkoušce. Další kurzy budou v Plzni zahájeny postupně v měsících květnu, červnu, srpnu, září a listopadu. Účast v těchto kurzech bude nabízena i osobám zdravotně znevýhodněným, které jsou evidovány na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR Plzeň – sever, Plzeň – jih a Rokycany. Zpracoval: Ing. Milan Šmehlík, lektor motivačních kurzů projektu.