PRVNÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZ PROJEKTU V PLZNI UKONČEN

V období od 27. března do 15. května 2012 proběhl první z šesti rekvalifikačních kurzů projektu v Plzni. Do kurzu nastoupilo 13 osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR Plzeň – město. Kurz jich úspěšně ukončilo 7, z toho 3 ženy.. Z úspěšných sedmi absolventů ve věku věkovém rozmezí 41 až 57 let je pět starších 50 let, což je v kombinaci se zdravotním postižením značně znevýhodňuje na trhu práce. Úspěšným absolvováním rekvalifikačního kurzu získali dílčí kvalifikaci strážný 68-008-E, což je podle novely živnostenského zákona nutná podmínka pro výkon této pracovní pozice v budoucnu. Všichni absolventi kurzu měli o probíranou tématiku velký zájem, byli aktivní a zadané samostatné úkoly vypracovávali zodpovědně. Jejich snaha a zájem se zúročily dobrými znalostmi při závěrečné zkoušce, kterou zvládli všichni Dva účastníci kurzu museli kurz přerušit z důvodu zranění a nemoci, po uzdravení jim bude umožněno kurz dokončit v příštím běhu, který je naplánován na období od 20. června do 7. srpna 2012. Účast v tomto a dalších čtyřech kurzech, naplánovaných postupně na období září až prosinec 2012, bude nabízena i osobám zdravotně znevýhodněným, které jsou evidovány na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR Plzeň – sever, Plzeň – jih a Rokycany. Zpracovali: Ing. Milan Šmehlík, Bc. Lubomír Hejna, lektoři kurzů projektu.