REALIZACE PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM NA PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÝ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Od 19.11.2012  začala rekvalifikační část vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizovaná v Plzni. Do rekvalifikačního kurzu bylo zařazeno celkem 10 uchazečů, z toho je 6 mužů a 4 ženy. Uchazeči se postupně účastní patnácti denního teoretického vzdělávání, kde získají veškeré informace o právním vědomí bezpečnostní činnosti, základům kriminalistiky, psychologie, BOZP, poskytování první pomoci, požární ochranou, integrovaném záchranném systému. Naučí se komunikovat a reagovat v různých konfliktních modelových situacích, se kterými se mohou setkat při výkonu činnosti bezpečnostního pracovníka. Výuka je taktéž zaměřena na metodiku soukromé bezpečnostní činnosti, předvedení a vyzkoušení si věcných bezpečnostních prostředků, které slouží k jejich ochraně, v praxi. Seznámí se s bezpečnostními systémy používaných u soukromé bezpečnostní činnosti. Po absolvování teoretické výuky, která bude ukončena 7.12.2012, se uchazeči zúčastní praktické části, která bude realizovaná u bezpečnostní agentury. Všichni uchazeči, rekvalifikačního kurzu by měli danou problematiku zvládnout a k závěrečným zkouškám budou dostatečně připraveni, aby před komisí autorizovaných osob Ministerstva vnitra ČR uspěli. Tyto zkoušky proběhnou 17. + 18.12.2012 a tímto bude celý projekt vzdělávání ukončen. Bc. Lubomír Hejna – lektor vzdělávání.