REALIZACE PROJEKTŮ VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM NA PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÝ

Od června 2011 probíhá vzdělávání osob se zdravotním postižením k získání pracovního uplatnění na pozici strážný. Společnost Petr Otáhal, s.r.o. nabízí osobám zdravotně postiženým a znevýhodněným účast na akreditovaném rekvalifikačním kurzu, jehož absolvováním získají dílčí kvalifikaci „strážný“, v rámci projektů spolufinancovaných ESF ČR. Projekty jsou jedinečné v souladu s reakcí na legislativní změny týkající se odborné způsobilosti pro výkon této pracovní pozice. Úspěšným absolventům rekvalifikačního kurzu je garantováno pracovní uplatnění na pozici strážný. Lidé se zdravotním znevýhodněním jsou nejhůře uplatnitelní na trhu práce. Osoby zdravotně znevýhodněné, vedené na ÚP ztrácejí naději na získání zaměstnání. Mít práci znamená pro tyto osoby velký úspěch, protože zjistí, že jsou pro společnost ještě užiteční. Výběr probíhá dle nabídky ÚP v konkrétních kontaktních místech. Na základě doložení zdravotní způsobilosti pro danou pracovní pozici a prokázáním trestní bezúhonnosti se zájemci mohou zúčastnit daného akreditovaného vzdělávacího programu. Vybraní uchazeči se pak účastní patnáctidenního vzdělávání, kde získají informace o právním vědomí bezpečnostní činnosti, základech kriminalistiky a psychologie. Učí se komunikovat v různých modelových situacích, jsou seznámeni s bezpečností práce a požární ochranou, získají informace o integrovaném záchranném systému. Osvojí si metodiky soukromé bezpečnostní činnosti a seznámí se s řadou věcných bezpečnostních prostředků, které slouží k jejich ochraně. Naučí se s nimi zacházet tak, aby je uměli použít v praxi. Účastníkům jsou předváděny různé bezpečnostní systémy používané při soukromé bezpečnostní činnosti. Naučí se také základům první pomoci a sebeobrany. Garantem teoretické výuky je Bc. Lubomír Hejna, který má s bezpečnostní činností dlouholeté zkušenosti. Po absolvování teoretické výuky se uchazeči přesouvají k výkonu praxe, která je realizovaná přímo u bezpečnostních agentur. Zde si teoretické vědomosti ověřují v praxi pod vedením pracovníka dané bezpečnostní agentury. Většina uchazečů, kteří se do rekvalifikačního kurzu přihlásila, danou problematiku zvládla. Někteří však své možnosti správně neodhadli a během výuky zjistili, že se pro tuto pracovní činnost nehodí. Tato skutečnost se projevila neúspěchem u závěrečných zkoušek. I přes tuto skutečnost již proběhlé kurzy zdárně ukončilo více než 90% účastníků, což představuje velkou úspěšnost realizovaných projektů. Zpracoval: Bc. Lubomír Hejna