REKVALIFIKAČNÍ KURZY PROJEKTU V PLZNI

Projekt „Změň svůj život – začni hlídat“ je zaměřen na rekvalifikaci osob zdravotně znevýhodněných, evidovaných na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Olomouckém a Plzeňském kraji. V Olomouckém kraji proběhly v červnu až srpnu 2011 dva rekvalifikační kurzy na pozici strážný a to v Prostějově a v Šumperku. Od října 2011 se realizace projektu přesunula do kraje Plzeňského, kde v období říjen 2011 až leden 2012 proběhly rekvalifikační kurzy v Klatovech a v Tachově. Tyto kurzy úspěšně ukončili všichni účastníci zkouškou odborné způsobilosti v celkovém počtu 19. 27. března 2012 byla zahájena motivační část prvního z šesti rekvalifikačních kurzů v Plzni. Do kurzu zde nastoupilo 13 uchazečů o zaměstnání se zdravotním znevýhodněním evidovaných na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR Plzeň – město, z toho 9 mužů a 4 ženy ve věkovém rozmezí 34 až 60 let. Více než polovina z nich je starší 50 let, což je v kombinaci se zdravotním postižením značně znevýhodňuje na trhu práce. Pokud kurz úspěšně absolvují, bude o ně v bezpečnostních agenturách působících v Plzni zájem na pozice strážných, které jsou vyčleněny pro osoby se zdravotním postižením. Další kurzy budou Plzni zahájeny postupně v měsících květnu, červnu, srpnu, září a listopadu. Účast v těchto kurzech bude nabízena i osobám zdravotně znevýhodněným, které jsou evidovány na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR Plzeň – sever, Plzeň – jih a Rokycany. Zpracoval: Ing. Milan Šmehlík, lektor motivačních kurzů projektu.