VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI UKONČENO ZÁVĚREČNÝMI ZKOUŠKAMI

V měsíci říjnu 2012 proběhlo vzdělávání osob se zdravotním postižením, k získání pracovního uplatnění na pracovní pozici strážný, realizované v Plzni, které bylo ukončeno závěrečnými zkouškami odborné způsobilosti  24. + 25. října 2012.

Uchazeči se zúčastnili patnácti denního teoretického vzdělávání, kde získali veškeré  informace o právním vědomí bezpečnostní činnosti, základům kriminalistiky, psychologie, jsou seznámeni s bezpečností práce a požární ochranou, získají informace o integrovaném záchranném systému. Učili se komunikovat a reagovat v různých konfliktních modelových situacích, se kterými se mohou setkat při výkonu činnosti bezpečnostního pracovníka. Osvojili si metodiky soukromé bezpečnostní činnosti, byla jim předvedena spousta věcných bezpečnostních prostředků, které slouží k jejich ochraně. Seznámili se s různými bezpečnostními systémy používaných u soukromé bezpečnostní činnosti, osvojili si základy první pomoci a sebeobrany. Po absolvování teoretické výuky uchazeči vykonali praxi, která byla realizovaná přímo u bezpečnostní agentury, kde si teoretické vědomosti ověřili v praxi. Téměř všichni uchazeči, rekvalifikačního kurzu danou problematiku zvládli a u závěrečných zkoušek před komisí autorizovaných osob Ministerstva vnitra ČR uspěli. Našli se však i jedinci, kteří u zkoušky neuspěli, neboť podcenili svou přípravu ke zkouškám.

Bc. Lubomír Hejna – lektor vzdělávání