ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PRONÁJMU ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI V KLATOVECH MÁ JIŽ VÝSLEDEK

Dne 15.9.2011 bylo zveřejněno zadávací řízení na dodavatele pronájmu školící místnosti v Klatovech CZ.1.04/2.1.01/63.00049. Předmětem zakázky bylo zajištění prostoru v Klatovech pro realizaci rekvalifikačního kurzu strážný, který má 2 běhy v Klatovech. Při výběru dodavatele se hodnotící komise řídila Metodickým pokynem pro zadávání zakázek, ver. 1.4. Zadavatel oslovil 5 potencionálních dodavatelů a výzvu zveřejnil na webu www.petrotahal.cz. Do výběrového řízení se přihlásili dva dodavatelé: • Integrovaná střední škola Klatovy, Voříškova 823, 339 01 KLATOVÝ, IČO 00574732 • Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků 347, 339 01 Klatovy, 61750972 Nabídka Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy nebyla otevřena, neboť byla doručena po lhůtě po podání nabídek. Zadavatel se rozhodl neprodlužovat lhůtu k podávání nabídek, ani zahájit nové zadávací řízení. Dle metodického pokynu pro zadávání nabídek, nebyla nabídka dále hodnocena, hodnotící komise pouze posoudila úplnost nabídky č.1. Tato nabídky byla komisí shledána jako vyhovující vzhledem k požadavkům výzvy. Výsledkem zadávacího řízení je tedy, že dodavatelem na pronájem školících prostor je Integrovaná střední škola Klatovy. Zpracovala: Ing. Zuzana Balická, DiS. koordinátor projektu