ZPRÁVA O ČINNOSTI PRACOVNÍKA INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSTVÍ V PROJEKTU ZMĚŇ SVŮJ ŽIVOT – ZAČNI HLÍDAT, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.04/2.1.01/63.00049

Termín realizace kurzu: 20.06.2012 – 07.08.2012

Místo realizace kurzu: Plzeň

 

Individuální poradenství s účastníky projektu jsem zahájila první týden výuky, kdy jsem požádala každého účastníka o zodpovězení otázek v dotazníku, který zjišťoval:

 

představy účastníků o ideálním pracovním místě (profesní zaměření, platové ohodnocení, výše úvazku, směnnost,  práce v místě bydliště apod.),

 

představy účastníků o práci na pozici strážný,

 

motivaci účastníků pro absolvování rekvalifikačního kurzu.

 

Po samostatné práci, tedy vyplnění dotazníku účastníky projektu následovaly individuální rozhovory s každým účastníkem, během kterého jsme společně vyhodnotili odpovědi uvedené v dotazníku.

 

Převažujícím důvodem pro účast v projektu byla vnější motivace účastníků (doporučení z úřadu práce, podpora v nezaměstnanosti, zvýšení sociálních kontaktů). Druhým velice důležitým důvodem byl dle sdělení účastníků velký nedostatek projektů, které jsou cíleně určeny pro osoby se zdravotním postižením. Během realizace projektu v rámci osobních konzultací s účastníky jsem využívala metody motivačních rozhovorů (charakteristickým rysem metody motivačních rozhovorů je nedirektivní směřování klienta k žádoucím změnám v jeho chování a k zachování těchto změn). Především jsem se snažila během osobních konzultací docílit toho, aby si klienti uvědomili důležitost dalšího vzdělávání obecně a dále také k podpoře při uplatňování se na trhu práce.

 

S ženami v rámci motivačních pohovorů jsme velmi často řešili témata sladění pracovního života s rodinným. Toto téma bylo aktuální především u žen, které byly dlouhodobě nezaměstnané a pro které byla změna denního režimu velmi náročná na reorganizaci volného času.

 

Důležitou součástí individuálních konzultací byla psychologická podpora účastníků, která spočívala především ve zvyšování sebevědomí uchazečů.

 

S ohledem na skutečnost, že během poradenství mi byly od uchazečů poskytnuty důvěrné informace, je popis činností individuálního poradce popsán celkově za celou skupinu s uvedením nejčastějších témat.

 

Bc. Miluše Turková, konzultant pro individuální poradenství cílové skupiny.

Ve Frýdku-Místku dne 10.08.2012